Dopravní fakulta Jana Pernera získala křídla. Vzdělávat bude nově i v letectví

28. 11. 2017

Až do minulého roku se Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice držela při zemi, když se seriózně věnovala pouze pozemním druhům dopravy, zejména silniční a železniční. S nástupem nového vedení se rozhodla vzlétnout a systematicky budovat také letectví. To patří mezi prestižní obory a fakulta se rozhodla do této oblasti cílevědomě vstoupit.

Získat oprávnění k výcviku a zkouškám v leteckých odbornostech není jednoduchou záležitostí. Prokázání nesporné odbornosti, personálního zajištění a vybavenosti je základem k získání certifikací a dopravní fakulta proto musela učinit klíčové kroky. Logicky tak vzniklo na dopravní fakultě oddělení letecké dopravy, které začalo pracovat s velkým nasazením v širším rozsahu, než jsou profesní certifikace. V lednu fakulta přijala letecké odborníky a společně s nimi v intenzivním nasazení začala pracovat na získání certifikace fakulty v leteckých odbornostech, které jsou nutnou podmínkou a jasným signálem ke vstupu do prestižní a náročné oblasti, jakou bezesporu letectví je. První zakázkou bylo počátkem roku expertní posuzování dokončení tendru na leteckou záchrannou službu v České republice.

Potřebný certifikát fakulta už má

Oficiální osvědčení získala dopravní fakulta od Evropské agentury pro bezpečnost civilního letectví 17. května a začala tak cíleně směřovat k přípravě akreditací regulovaných profesí v letectví. Bez získání certifikací by postrádalo následné studium v leteckých odbornostech zásadního efektu a pro letecké organizace by nemělo větší význam. Tímto dnem také začal výcvik a zkoušky na dopravní fakultě, které umožňují také studentům Univerzity Pardubice ještě před dokončením akreditačního procesu u Národního akreditačního úřadu nabídnout tyto odbornosti. Současnou snahou je pak také nabídnout studentům možnost studovat na fakultě i předměty týkající se letecké dopravy v rámci nynějších oborů.

Fakulta již školí zájemce o profesní zkoušky, na jejichž základě pak získávají profesní licenci. Teoretickou průpravu tedy zajišťuje fakulta a praktický výcvik poskytují průmysloví partneři. Fakulta již také spolupracuje s výrobci letadel, které praktický výcvik provádějí.

Pilotů i leteckých techniků je nedostatek

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice se v současnosti připravuje na akreditaci bakalářských specializací letecké dopravy. Chce je otevřít nejpozději v akademickém roce 2020/2021. Na fakultě tak budou studovat budoucí dopravní piloti, letoví dispečeři i letečtí technici. V letectví je nulová nezaměstnanost a pilotů i techniků je obrovský nedostatek. Absolventi získávají určitou prestiž a díky sjednocenému trhu mají uplatnění u jakékoliv letecké společnosti v Evropě i v zámoří, kde akceptují normy Evropské unie. Studium je tak atraktivní i pro zahraniční studenty.

Ještě v době prázdnin získala dopravní fakulta významný výzkumný projekt v rozsahu 39 mil. Kč, zaměřený do oblasti letectví a krizového řízení nazvaný „Simulace zásahů u leteckých nehod“, u něhož je hlavním řešitelem. Prázdniny tak byly na dopravní fakultě z hlediska rozvoje letectví velmi intenzivní a fakulta podala také úspěšnou nabídku pro výcvik leteckých mechaniků zahraniční armády a ta byla po červnovém auditu představiteli armády přijata.

Plány do budoucna

V současné době oddělení letecké dopravy, samozřejmě s podporou fakulty, připravuje spolu s průmyslovými partnery další projekty, které budou také řešeny v prostorách Výukového a výzkumného centra v dopravě v Doubravicích. Spolupráce s průmyslovými partnery a organizacemi byla nastavena intenzivně, vychází také z mnohaletých zkušeností a vazeb klíčových osobností.

Letectví v pardubickém regionu má dlouholetou tradici již od dob Jana Kašpara a dopravní fakulta se tak také snaží na tuto tradici navázat a dále ji úspěšně rozvíjet.

doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
proděkan pro rozvoj DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět