Pardubický kampus bude bohatší o čínské studenty. Nabídka naší univerzity je zaujala

17. 03. 2017

Na přelomu února a března vyrazila pardubická univerzitní delegace na návštěvu několika čínských univerzit převážně s technickým a ekonomickým zaměřením. Postupně zavítala do tří čínských měst, kde ji velmi vřele přijali představitelé tamních univerzit. Zajímali se o pardubické fakulty a o obory, které nabízejí v anglickém jazyce. Hovořilo se i o výměně studentů či uspořádání letní školy.

Na týdenní pracovní návštěvu po čínských univerzitách odcestovala prorektorka pro vzdělávání a záležitosti studentů Univerzity Pardubice docentka Jana Kubanová společně s profesorkou Evou Schmidovou, proděkankou Dopravní fakulty Jana Pernera. Na programu byla jednání na třech čínských univerzitách – v Mianyangu, Pekingu a Shanghaji a následně jednání na třech středních školách ve Fengyianu, což je část Šanghaje. „Setkání s čínskými představiteli univerzit a fakult byla v mnoha směrech velmi přínosná. V případě univerzit Mianyangu a Pekingu se jednalo již o třetí vzájemné setkání, jednali jsme tedy již zcela konkrétně o výměnných programech pro studenty obou zemí, o možném pokračování absolventů čínských bakalářských studijních programů v navazujících magisterských programech na UPa i o studijních a pracovních pobytech akademických pracovníků. Důležité je pro naše fakulty také získat zahraniční studenty do doktorských studijních programů, což bylo rovněž obsahem našich jednání,“ komentovala týdenní návštěvu v Číně prorektorka Jana Kubanová.

Nabízí se studium v navazujícím stupni

Ve městě Mianyang zavítala pardubická delegace na univerzitu Southwest University of Science and Technology (SWUST), kde se postupně podívali na čtyři pracoviště, která by mohla mít v budoucnu přímou vazbu například na fakultu dopravní či ekonomicko-správní, ať už v oblasti možného pokračování ve studiu navazujících magisterských oborů či výměny studentů. Obdobně se rýsuje spolupráce s univerzitou v Pekingu, konkrétně na Beijing Technology and Business University (BTBU), která by stála také o výměnné pobyty akademických pracovníků a dalších zaměstnanců univerzity. Třetí zastávkou bylo město Šanghaj, kde pardubickou delegaci čekalo hned pět zastávek. Zúčastnila se jednání na Shanghai Business School, Shanghai Fengxian High School, Shu Guang High School, Shanghai Fengxian District Zhiyuan Senior High School, kde se prezentací o Univerzitě Pardubice účastnili se zájmem i sami studenti, o kterých bude budoucí spolupráce především. Jako velmi přínosné lze hodnotit i jednání na Shanghai Fenxian Education bureau, neboť podpora tohoto místního správního úřadu je důležitá při propagaci studia čínských studentů na Univerzitě Pardubice.

Číňané si „obhlédnou“ pardubický kampus

Prezentace Univerzity Pardubice i její nový film čínské zástupce jednotlivých univerzit zaujal a nadchli se pro budoucí spolupráci. Ta získávala velmi výrazné obrysy už v průběhu dílčích jednání a o její finalizaci mají zájem obě strany. V nejbližší době se proto návštěva bude opakovat. Tentokrát však čínští zástupci se skupinou studentů přijedou do Pardubic. „Chtějí se podívat jednak na naše univerzitní pracoviště, tak také na střední školy. Zajímá je prostředí, v němž by studenti v budoucnu mohli strávit svá bakalářská nebo navazující magisterská studia. Také projevili zájem o zorganizování letní školy, dokonce už si vybrali i termín,“ podotkla prorektorka Jana Kubanová nad rychlostí konkrétních závěrů z jednání. „Studenti od nás obdrželi materiály s nabídkou oborů našich fakult, které je možné studovat v angličtině. Další informace si mohou dohledat také na našem anglickém webu. Další roviny spolupráce rozpracujeme během návštěvy u nás,“ uzavřela prorektorka Kubanová.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět