V roce 1994 se pardubická vysoká škola přejmenovala na Univerzitu Pardubice

3. 04. 2017

Až od 31. března 1994 nesla tehdejší pardubická vysoká škola název Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích. Před 23 lety se změnil na „Univerzitu Pardubice“. Z jednofakultní vysoké školy s chemickým zaměřením se postupně stala univerzita, která dnes nabízí studium ve 140 oborech a je srovnatelná s významnými evropskými vysokoškolskými pracovišti.

Počátky vysokého školství v Pardubicích se začaly psát v roce 1950. Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950 tehdy vznikla Vysoká škola chemická v Pardubicích. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky a svá studia chemie zahájilo prvních 120 studentů. V následujícím akademickém roce byla pro potřeby vysoké školy upravena budova bývalé státní průmyslové školy na náměstí Čs. legií, která prošla v posledních letech zásadní rekonstrukcí a nyní slouží jako moderní univerzitní centrum všem fakultám Univerzity Pardubice, modernímu Centru materiálů a nanotechnologií.

Struktura školy se změnila v devadesátých letech

V listopadu 1953 se status školy změnil a nařízením vlády vznikla „Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích“ známá 40 let pod zkratkou VŠChT, v jejímž čele stál rektor. Vysoká škola vznikla v padesátých letech s cílem vychovávat odborníky v oblasti technické chemie pro potřeby rychle se rozvíjejícího chemického průmyslu východních Čech. Po roce 1990 se struktura školy zásadně změnila. Z jednofakultní školy chemického zaměření se vznikem nových fakult stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu. Dne 16. února 1994 byl schválen zákon č. 46/94 Sb., který změnil s účinností od 31. března 1994 název vysoké školy na „Univerzita Pardubice“.

Univerzita Pardubice je dnes jednou z 26 veřejných vysokých škol v České republice, které jsou založeny zákonem. Patří v rámci republiky do skupiny středně velkých veřejných vysokých škol. Je jedinou univerzitou v Pardubickém kraji a nabízí více než 60 studijních programů se 140 obory v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studiu. Zaměstnává 1,5 tisíce pracovníků a patří mezi první desítku nejvýznamnější zaměstnavatelů v kraji.

Univerzita si získala respekt ve vědecké obci

Za posledních 25 let prošla vysoká škola nebývalým rozvojem studijních programů a pěstovaných věd, rozrostla se na sedm fakult. V současnosti na ní studuje přes 8 tisíc vysokoškoláků. Zaznamenala též významné rozšíření v oblasti vědecké, výzkumné a vývojové činnosti, jíž si získala respekt u domácí i mezinárodní vědecké obce. Upevnila tak své postavení v systému celého terciárního vzdělávání České republiky, kde patří – co do svého vědeckého výkonu – spolu s desítkou dalších vysokých škol k těm nejvýkonnějším.

Přihlášky přijímají ještě dvě fakulty – dopravní a restaurování

Pro zajištění kvalitního zázemí a pro rozvoj široké škály činností a vědních disciplín pěstovaných na všech sedmi fakultách realizovala univerzita v posledních dvou dekádách řadu významných investičních akcí. Moderní zázemí pro vzdělávací i vědecko-výzkumné činnosti s řadou špičkových služeb a rozsáhlou informační infrastrukturou, ucelený univerzitní kampus i kvalitní pracoviště a kapacity univerzity v dalších lokalitách ve městě Pardubicích i v Litomyšli, kde sídlí nejmenší fakulta univerzity – Fakulta restaurování, jsou na vysoké úrovni a srovnatelné s významnými evropskými vysokoškolskými pracovišti.

Ing. Valerie Wágnerová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět