Zahraniční studenti-doktorandi vzájemně sdíleli zkušenosti z pobytu na naší univerzitě

6. 06. 2017

Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice uspořádalo společenskou akci pro zahraniční studenty doktorských programů a vědecké pracovníky. Ti přijeli na univerzitu z různých zemí i důvodů, aby zde strávili část svého studentského či profesního života a nasbírali nové zkušenosti. Své dojmy z pobytu u nás nebo o své zemi si vyměňovali na netradičním setkání na vodě.

Devět mladých vědců se v doprovodu pracovnic oddělení a zástupce společnosti EURAXESS CR, která v České republice koordinuje poradenskou pomoc výzkumným pracovníkům a která akci finančně podpořila, se ve středu 10. května sešlo na lodi Arnošt z Pardubic. Během tříhodinové plavby do Kunětic a zpět navázali vzájemný kontakt a sdíleli své zkušenosti s pobytem v naší zemi, městě a na naší univerzitě, ale i přátelsky diskutovali rozdílné mezinárodní kulturní aspekty a zvyky. Zejména nově přijíždějící vědci uvítali tuto akci jako skvělou příležitost pro získání důležitých informací a usnadnění začlenění se mezi akademickou komunitu univerzity. Univerzita Pardubice a její Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy s podporou EURAXESS CR poskytuje poradenství a pomoc jak přijíždějícím, tak vyjíždějícím výzkumným pracovníkům a poskytuje jim praktické informace o pracovním i běžném životě, informace o pracovních příležitostech a možnostech financování jejich cesty do cizí země a poskytují komplexní pomoc v otázkách jejich mobility. Těchto služeb na Univerzitě Pardubice v současnosti využívá více než třicet zahraničních výzkumníků z celkem 17 zemí celého světa.

Ing. Libuše Cermanová
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět