Univerzita jednala s rektory bavorských vysokých škol. Rýsuje se spolupráce

15. 12. 2017

Ještě ke konci roku přivítala Univerzita Pardubice na své půdě desítku představitelů a zástupců bavorských vysokých škol. Vzhledem k tomu, že se v Pardubicích pěstuje řada oborů, o které mají budoucí bavorští partneři zájem, rýsuje se zajímavá a dlouhodobá spolupráce nejen v oblasti vědy, výzkumu, ale také ve vzdělávání studentů i jejich výměnných pobytech.

„Rektoři bavorských vysokých škol aplikovaných věd, kteří jsou sdruženi v organizaci Hochschule Bayern e.V., projevili zájem navštívit kromě Prahy také naši Univerzitu Pardubice a prodiskutovat možnosti vzájemné spolupráce,“ uvedla ke čtvrteční návštěvě z Bavorska vedoucí Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice Ing. Monika Vejchodová. „Zajímají se především o školy, které nabízejí technické obory, ale také například zdravotnickou péči či sociální práci, které se na naší univerzitě pěstují.“

Zajímala je doprava, elektrotechnika, chemie či zdravotnictví

Delegace desítky rektorek a rektorů například z Amberg-Weidenu, Ansbachu, Landshutu, Mnichova, Řezna, Norimberku a dalších německých univerzitních měst se na Univerzitě Pardubice zdržela jeden den, a to ve čtvrtek 19. října. Rektoři se dopoledne setkali a jednali s představiteli Univerzity Pardubice. Poté si prohlédli kampus a seznámili se s náplní a tvůrčí činností fakult, o něž se primárně zajímají. Vedli tak konkrétní jednání o spolupráci na poli dopravy, v oblasti elektrotechniky, managementu, chemie a technologie, ale také v oblasti zdravotnické péče.

Bavorská delegace se v České republice zdržela v říjnu tři dny a kromě dvou pražských vysokých škol – Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické zavítala na návštěvu Západočeské univerzity v Plzni, Vysoké školy polytechnické v Jihlavě a Univerzity Pardubice.

Další skupinu bavorských univerzit navštívil i náš prorektor

Návštěva a jednání na Univerzitě Pardubice tak rozšiřuje možnosti spolupráce s bavorskými vysokými školami. Již počátkem října se totiž uskutečnilo setkání zástupců českých vysokých škol s jinou, resp. druhou konferencí bavorských univerzit, a to v Německu. Za Univerzitu Pardubice se jí účastnil za rektora prof. Miroslava Ludwiga prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Spolu s dalšími sedmi představiteli českých vysokých škol absolvovali ve dnech 4. až 6. října jednání na vybraných technických univerzitách v Norimberku (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), v Řezně (Universität Regensburg) a v Mnichově (Technische Universität München). Zde se setkali s tamními představiteli a jednali rovněž o možnostech navázání spolupráce v oblasti studia, výměny studentů či na poli vědeckém. Jednalo se o první setkání českých a bavorských rektorů v takovém formátu. Doposud se totiž jednání konala především na individuální, bilaterální, meziuniverzitní úrovni.

Pardubičtí zástupci se účastnili fóra ve Weidenu

Obě setkání, jak to na bavorské, tak na pardubické půdě, připravila Česko-bavorská vysokoškolská agentura, která je hlavním kontaktním místem pro otázky bilaterální spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou v oblasti vysokých škol a vědy. Umožňuje široké spektrum akademické spolupráce v oblasti vysokých škol a výzkumu a nabízí síť kontaktů, které přispívají k propojování vysokoškolského vzdělávání a vědy v obou zemích. Významnou akcí pořádanou agenturou s cílem nabídnout platformu pro navázání kontaktů a výměnu informací a zkušeností důležitých pro zahájení spolupráce je Česko-bavorské vysokoškolské fórum pro pedagogy, vědecké pracovníky a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska, jehož druhý ročník s tématem „Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát“ agentura uspořádala společně s Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2017 ve Weidenu. Fóra se mezi zástupci 30 českých a bavorských univerzit zúčastnili také zástupci Univerzity Pardubice. 

Ing. Libuše Cermanová
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět