Studenti z indické Rai University přijeli do Pardubic na zkušenou

4. 08. 2017

Jak to vypadá, když člověk studuje na Univerzitě Pardubice? Na tuto otázku už znají odpověď účastníci letní školy „Experience the University of Pardubice“, kteří v druhé polovině června přijeli do Pardubic. Během pobytu strávili na každé ze sedmi fakult univerzity jeden den a obhlédli si své budoucí působiště. Možná se sem totiž přihlásí ke studiu některého oboru v angličtině.

Nabídky zúčastnit se této speciální letní školy letos využila skupina 10 indických studentů z Rai University, kteří v pardubickém kampusu strávili 14 dnů. Díky zajímavému programu zažili nanečisto například i závěrečné slavnostní akademické obřady – sponze a promoce Fakulty filozofické na konci června.

„Cílem pobytu bylo ukázat účastníkům jak možnosti studia na naší univerzitě, tak i možnosti trávení volného času v našem městě, kraji i celé republice,“ říká Ing. Monika Vejchodová, vedoucí oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy, a doplňuje: „Některé dny tak účastníci strávili na workshopech jednotlivých fakult a jiné zase celé mimo univerzitní kampus.“

Program chystali akademici i studenti

Dny, během kterých se studenti zamýšleli nad filosofickými texty, učili se týmové práci a komunikaci nebo si zkoušeli první pomoc, se tak střídali s návštěvou závodu Škoda, a.s., v Mladé Boleslavi nebo výletem lodí Arnošt z Pardubic do Kunětic a následnou prohlídkou hradu Kunětická hora. Pro studenty byl připraven i bohatý večerní program. Během jednoho z večerů čeští studenti připravili svým indickým vrstevníkům ukázku oslavy českých Vánoc, jindy si zase užili společný podvečer v parku Na Špici, kde grilovali něco dobrého k večeři a zahráli si míčové hry.

Program letní školy zajistili akademičtí pracovníci a studenti ze všech fakult. Celou organizaci pak zastřešovalo oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy. Poděkování patří také doc. Janě Kubanové, prorektorce pro vzdělávání a záležitosti studentů, a prof. Petru Vorlovi, prorektorovi pro rozvoj, za poskytnutou podporu celému projektu.

Zahraniční studenti vítáni

Tito studenti tak možná v budoucnu rozšíří řady zahraničních studentů v Pardubicích. Jednak už znají pardubický kampus a některé kolegy-studenty i akademiky a druhak mají jasnou představu o našich oborech. Vybírat totiž mohou z nabídky pěti fakult – dopravní, ekonomicko-správní, elektrotechniky a informatiky, filozofické a chemicko-technologické. Rozhodnou-li se pro krátkodobější, jedno či dvousemestrální studijní stáže v rámci programu Erasmus+, na výběr mají vhodný studijní obor a předměty na všech sedmi fakultách.

Ing. Ondřej Srb
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět