Kampus Univerzity Pardubice opět ožil studenty. Začal jim 68. akademický rok

27. 09. 2017

Do poslucháren, laboratoří a učeben Univerzity Pardubice se po letních měsících vrátil studentský život. Téměř osmi tisícům studentů začal nový akademický rok, který je v pořadí již 68. Pro studenty sedmi fakult začalo v pondělí 25. září oficiálně i výukové období zimního semestru. Pro mnohé studenty-nováčky však nebude prostředí univerzity zcela neznámé. Porozhlédli se tu již s předstihem díky přípravným kurzům a úvodním hodinám.

Na sedm fakult Univerzity Pardubice se do 68 studijních programů se 137 studijními obory v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu doposud zapsalo téměř 8 tisíc vysokoškoláků (7840), z nichž necelých 80 % bude studovat tzv. prezenční formou studia. Ke studiu v 1. ročníku bakalářských studijních programů se doposud zapsalo přes 2 200 vysokoškoláků. Počet zapsaných studentů ovšem není pro tento akademický rok ještě konečný – během prvních 2 až 3 týdnů zimního semestru, ještě probíhají na některých fakultách zápisy do vyšších ročníků studia magisterského a doktorského a do kombinovaného studia. Oficiální vysokoškolské statistiky se tak uzavírají až k 31. říjnu.

Studenty i zaměstnance pozdravil sám rektor

„Vítám vás, členy akademické obce i zaměstnance Univerzity Pardubice, v akademickém roce 2017/2018, a to nejenom jménem svým, ale i jménem celého vedení univerzity a vedení všech jejích fakult. Zvláště pak zdravím a vítám studentky a studenty, kteří se stávají členy akademické obce Univerzity Pardubice poprvé. Od této chvíle jste součástí velkého kolektivu studentů, akademických pracovníků a ostatních zaměstnanců univerzity, a to se všemi právy a povinnostmi, které z toho vyplývají. Jsem rád, že jste si pro svá vysokoškolská studia vybrali právě Univerzitu Pardubice. O tom, jaká naše alma mater je a bude, rozhodujete od této chvíle i vy. Vysokoškolská studia patří i přes občasné obtíže a problémy, které vás pravděpodobně také čekají, mezi nejkrásnější období, na něž budete vzpomínat celý život. Využijte prosím čas, který vás na univerzitě čeká, k tomu abyste se co nejlépe připravili na vaše další uplatnění ve společnosti. Aktivní přístup studentů ke studiu, akademických a ostatních pracovníků ke své práci a využití bohatých možností, které nám všem univerzita nabízí, rozhoduje o tom, jak bude Univerzita Pardubice v nastávajícím akademickém roce úspěšná. Všem studentkám, studentům, kolegyním, kolegům a zaměstnancům Univerzity Pardubice přeji úspěšný akademický rok 2017/2018, přeji všem pevné zdraví a životní optimismus. Těším se na spolupráci a naše další společné úspěchy,“ uvedl rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., ve své zdravici.

Prváky čekají imatrikulace

V průběhu října a listopadu čekají na studenty prvních ročníků slavnostní akademické obřady nazvané imatrikulace. Postupně tak budou noví studenti všech sedmi fakult oficiálně uvedeni do akademické obce Univerzity Pardubice. Slavnostní obřady letos zahájí Fakulta zdravotnických studií příští pátek 6. října a o týden později Dopravní fakulta Jana Pernera (13. října). V dalším týdnu v imatrikulacích pokračují Fakulta restaurování v Litomyšli (18. října), Fakulta filozofická (20. října), Fakulta elektrotechniky a informatiky (3. listopadu), Fakulta ekonomicko-správní (9. listopadu) a slavnostní ceremonie začátku studií a akademického roku uzavře Fakulta chemicko-technologická (10. listopadu).

Studenti se opět těší z vylepšeného zázemí

Univerzitní kampus v Pardubicích – Polabinách uvítal nováčky i služebně starší vysokoškoláky opět v komfortnějším prostředí. Nejenže se letos mohou těšit z lepšího bydlení na kolejích, na všech pavilonech kolejí mají studenti k dispozici bezplatně pevné připojení k univerzitní datové síti a internetu, od letošního jara navíc i bezplatné wifi připojení. Na každém pavilonu je nyní na 40 vysílačů. Celkově mají studenti v kampusu i v dalších univerzitních areálech výborné wifi pokrytí s připojením na velice rychlou, vysokokapacitní univerzitní datovou síť. 

Jak vypadalo otevření nových kolejí se můžete podívat zde.

V oblasti IT služeb a studijní agendy byl zprovozněn také např. elektronický spis studenta a elektronické doručování rozhodnutí studentům. Uchazeči o studium mohli letos nově v rámci přijímacího řízení a při podání elektronické přihlášky uhradit poplatek za přijímací řízení kartou přes internet. Na možnost platit kolejné a stravování v menze či v bufetu u Lavičky Václava Havla přes studentskou či zaměstnaneckou kartu si všichni rychle zvykli. Přístupy do univerzitních areálů a budov, stejně jako do knihoven, učeben či místností se děje rovněž přes studentskou či zaměstnaneckou kartu. A možnosti bezhotovostních plateb a užití univerzitních karet studenta a zaměstnance se budou dále rozšiřovat.

Univerzita nabízí vyžití i pomocnou ruku

Studenti mohou využívat nových parkovacích míst, rozšířila se stanoviště pro kola, včetně chráněné kolárny pod areálem tělocvičen, a síť chodníků, a to i pro bezbariérový pohyb a přístup do budov, i odpočinkové zóny. Mimo hlavní kampus v Pardubicích – Polabinách byla např. letos provedena úprava učeben v areálu Fakulty zdravotnických studií v Pardubicích – Průmyslové ulici. Na Fakultě restaurování v Litomyšli již letos plně mohou „její obyvatelé“ využívat moderní přístavbu ateliéru výtvarné přípravy a sochařského ateliéru v hlavním objektu fakulty a v piaristické koleji na zámeckém návrší, kde se nachází i zcela nová, krásná odborná knihovna. Studenti mohou ve volném čase a mimo výuku využívat také volná sportoviště, a to přes centrální elektronický rezervační systém.

Každým rokem, tedy i letos, rozšířila univerzita služby akademické poradny, která se stará o studenty se speciálními potřebami. Jsou k dispozici např. k zapůjčení další kompenzační pomůcky a akademická poradna každým rokem získává více ochotných studentů k zajištění služby osobní asistence hendikepovaným studentům. Spolu s kariérním centrem získaly obě poradny letos grantovou podporu na další rozšíření služeb, takže i v této oblasti by měli studenti, kteří služby těchto poraden potřebují, zaznamenat zlepšení.

Sledovat akce a novinky o dění na Univerzitě Pardubice je možné v univerzitním e-Zpravodaji nebo v akcích na webu univerzity.

Ing. Valerie Wágnerová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět