Univerzitu navštívila delegace z Číny. Rozvíjí se i spolupráce s Mexikem

27. 01. 2017

Univerzita Pardubice má spolupracující a partnerské univerzity ve více než 40 zemích po celém světě. Jejich počet se neustále rozšiřuje, a tak nejsou výjimkou vzájemné zahraniční návštěvy. Tou poslední návštěvou roku 2016 v Pardubicích byla delegace z Číny. O týden dříve navštívily pardubický kampus také kolegyně z mexické univerzity.

Během dvoudenní návštěvy se pětičlenná delegace ze Southwest University of Science and Technology v Číně detailně seznámila s činností jednotlivých fakult i s pardubickým kampusem a studijním zázemím. Možnosti spolupráce na poli vědeckém i ve výměně studentů diskutovali s vedením Univerzity Pardubice i zástupci fakult.

Číňané mají o Univerzitu Pardubice zájem

Prostřednictvím prezentace, kterou přednesli prorektorka pro vzdělávání a záležitosti studentů Jana Kubanová a proděkan pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty ekonomicko-správní Jiří Křupka, čínská delegace získala představu o tom, čím se naše fakulty zabývají. Z diskuse mezi oběma stranami pak vzešly návrhy týkající se spolupráce s pěti našimi fakultami. Číňané projevili zájem například o akreditaci programů joint degree a také je zajímaly magisterské a doktorské programy pro jejich studenty. Spolupráci chtějí rozvíjet například v oblasti učitelství angličtiny, v biotechnologii či životním prostředí, v dopravním stavitelství nebo ve zdravotnických oborech. Pole pro úspěšnou budoucí spolupráci se tedy jeví jako poměrně široké.

Nové možnosti spolupráce v Mexiku

Úspěšně se začíná rozvíjet také spolupráce s Mexikem. Fakultu filozofickou totiž v listopadu navštívily zástupkyně Institutu sociálních věd UAEH (Universidad Autónoma del Estado Hidalgo) v Mexiku. Návštěva mexických kolegyň nakonec vedla k tomu nejdůležitějšímu, a sice k uzavření mezi univerzitní smlouvy o vzájemné spolupráci. V tomto smyslu jednaly obě akademické pracovnice nejen s děkanem Fakulty filozofické prof. PhDr. Karlem Rýdlem, CSc., ale také s prorektorem univerzity prof. PhDr. Petrem Vorlem, CSc., který již jako bývalý děkan této fakulty projevoval zmíněné možné spolupráci maximální podporu. Oboustranný zájem zahrnuje celou řadu možností – od výměny studentů a akademických pracovníků až po zahájení společných výzkumných projektů a vědeckou spolupráci, která by se zároveň mohla rozšířit i do dalších vědních disciplín.

Spolupráce s Indií se dále rozvíjí

I letos se bude zahraniční spolupráce i nadále prohlubovat. Na univerzitu se např. chystá návštěva z Indie, které bude předcházet cesta naší delegace do Indie. Uskuteční se v únoru a zúčastní se jí vybraní studenti a akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice. Ti se pak následně budou podílet na přípravách a zajištění indické návštěvy u nás. Návštěva naší univerzity se uskuteční v druhé polovině června 2017, a to v rámci druhého ročníku organizované mezinárodní letní školy „Experience the University of Pardubice“.

Mezinárodní zkušenosti jsou součástí vysokoškolského studia

Mezinárodní oddělení připravuje také pokračování pravidelných workshopů v rámci platformy Industrial Doctoral School. Letošní ročník se uskuteční v prostorách partnerské Bangor University, tedy ve Walesu ve Velké Británii.

Studentům Univerzity Pardubice se tak nejen neustále rozšiřují možnosti zahraničních stáží, výjezdů a získávání netradičních zkušeností během studia, a to nejenom směrem na východ, do asijských oblastí. Na druhé straně se univerzita a její pardubický univerzitní kampus stále více otevírá mezinárodním studentům, kterých u nás v letošním akademickém roce pobývá na 330 ze 62 zemí z celého světa. A další, konkrétní zahraniční bilaterální partnerská spolupráce počty mezinárodních mobilit ještě navýší.

Ing. Monika Vejchodová
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět