Akademický senát zvolil kandidáta na funkci rektora pro další čtyřleté období

20. 10. 2017

Kandidátem na funkci rektora Univerzity Pardubice pro nastávající čtyřleté období 2018–2022 byl Akademickým senátem Univerzity Pardubice zvolen prof. Ing. JIŘÍ MÁLEK, DrSc., který v současné době působí jako vedoucí Katedry fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, nejstarší ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Prof. Málek je renomovaným a uznávaným odborníkem ve vědecké komunitě doma i v zahraničí.

Nový rektor se volil v úterý 17. října na 5. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice a v přímé a tajné volbě mu dala svůj hlas potřebná nadpoloviční většina z 39 senátorů. Výsledek voleb vyhlásil předseda volební komise a Akademického senátu Univerzity Pardubice doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. „Děkuji za důvěru a podporu fakult, které si velice vážím. Společně se svým týmem udělám vše pro to, aby Univerzita Pardubice nadále vzkvétala,” řekl bezprostředně po volbě profesor Jiří Málek.

Rektorem univerzity již podruhé

Ve vedení Univerzity Pardubice není přitom profesor Málek žádným nováčkem. V letech 2000–2006 působil ve funkci prorektora univerzity pro vědu a tvůrčí činnosti a v letech 2006–2010 stál v čele vysoké školy v Pardubicích coby její rektor. V řízení vysokoškolské vzdělávací i vědecké činnosti má bohaté zkušenosti, a to jak přímo na Univerzitě Pardubice, tak z celorepublikového pohledu. V posledních letech se významně angažoval na celostátní úrovni v oblasti hodnocení vědeckých výkonů výzkumných organizací, v letech 2008–2015 jako člen a později jako místopředseda Rady pro výzkum vývoj a inovace a jako předseda Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

Nový rektor má jasno ve svém týmu i úkolech

Nově zvolený rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek předpokládá, že do funkce svého nejbližšího týmu ve vedení univerzity jmenuje od února 2018 následující prorektory: prof. Ing. Tatianu Molkovou, Ph.D., jako prorektorku pro vzdělávání a záležitosti studentů; prof. PhDr. Petra Vorla, CSc., jako prorektora pro vědu a tvůrčí činnosti; Ing. Andreu Koblížkovou, Ph.D., jako prorektorku pro rozvoj; prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc., jako prorektora pro vnitřní záležitosti.

V následujícím čtyřletém období se hodlá nový rektor Univerzity Pardubice zaměřit zejména na zvyšování kvality studia a prohlubování mezifakultní spolupráce v oblasti vzdělávání, dále na pěstování tvůrčích činností s důrazem na excelenci a mezinárodní dimenzi vědecké práce a také na vytváření mezinárodního prostředí na univerzitě a podporu spolupráce s významnými zahraničními institucemi.

Rektora jmenuje prezident

Návrh zvoleného kandidáta na funkci rektora Univerzity Pardubice předloží předseda Akademického senátu Univerzity Pardubice prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy prezidentu republiky, který by měl nového rektora Univerzity Pardubice jmenovat do funkce s účinností od 1. února 2018.

Funkční období současného rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc., končí dne 31. ledna 2018. V čele univerzity stál v letech 2000–2006 a v letech 2010–2018.

Kdo je prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.? Prof. Málek se narodil v roce 1959. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích v roce 1982 a o čtyři roky později obhájil disertační práci. V následujících letech působil jako pracovník vědy a výzkumu na Katedře anorganické chemie a ve Společné laboratoři chemie pevných látek původní VŠCHT Pardubice a ČSAV – nyní Univerzity Pardubice a Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky. Od roku 1990 se podílel na výuce pro posluchače specializace na katedře anorganické technologie, kde byl v roce 1997 jmenován docentem. V roce 2000 získal vědeckou hodnost DrSc. (doktora chemických věd pro obor anorganická technologie) a o dva roky později byl jmenován profesorem pro obor fyzikální chemie. Vědecky a pedagogicky působí nyní na Katedře fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické, kde se podílí na výuce ve specializaci a vedení diplomových a disertačních prací, od roku 2015 též ve funkci vedoucího katedry. Věnuje se zejména studiu kinetiky procesů v pevné fázi a strukturním relaxacím nekrystalických materiálů. Historie spolupráce a působení prof. Málka v zahraničí je velice bohatá. Několik let strávil na univerzitách ve Španělsku (Universidad Hispalense v Seville, Universitat Politécnica de Catalunya v Barceloně) a ve španělském vědeckém institutu materiálových věd a v japonské Cukubě, s nimiž dlouhá léta aktivně vědecky spolupracuje a kde jeho studenti získávají v rámci stáží cenné vědecké a zahraniční zkušenosti. Prof. Málek je renomovaným a uznávaným odborníkem ve vědecké komunitě doma i v zahraničí. Je autorem 186 publikací v mezinárodních odborných časopisech a často vystupuje na mezinárodních konferencích. Je členem několika zahraničních odborných společností, vědeckých rad, oborových rad pro doktorský studijní program Fyzikální chemie a Anorganické technologie. Působí v komisích pro státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací. Pracuje také jako recenzent pro několik zahraničních odborných časopisů.

Ing. Valerie Wágnerová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět