Svítili jsme modře a podpořili Světový den porozumění autismu

9. 04. 2018

Univerzita Pardubice i letos podpořila Světový den porozumění autismu. Zapojila se do akce „Light it up blue“ a rozsvítila univerzitní aulu modře. V úterý 3. dubna se studenti i zaměstnanci sešli v modrém oblečení před Lavičkou Václava Havla a o den později se navíc studenti z katedry věd o výchově zapojili do Modrého průvodu v centru města a vypustili modré balónky.

Cílem dubnových akcí bylo přivést k problematice autismu, pervazivní poruše postihující desítky miliónů lidí, nejen celosvětovou pozornost, ale v rámci Univerzity Pardubice také pozornost studentů, akademických i neakademických pracovníků. Této problematice se v univerzitním centru ALMA věnují PaedDr. Zdenka Šándorová, PhD., a Lenka Skokanová.

Autismusje diagnóza a pojem, se kterým se setkáváme čím dále častěji, a to i ve vysokoškolském prostředí. Schopnost komunikace představuje pro osoby s autismem jednu z nejzávažnějších bariér porozumění světu.

Autismus kolem nás

„Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje,“ vysvětluje Zdenka Šándorová z katedry věd o výchově Fakulty filozofické, která s osobami s poruchou autistického spektra dlouhodobě na univerzitě pracuje a pokračuje: „Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že člověk dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj člověka je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování a, bohužel, neustále osob s touto diagnózou přibývá.

Naše vzdělávací soustava respektuje v konceptu principů demokratické vzdělávací politiky rozvoj lidské individuality, usiluje o zajištění spravedlivého přístupu ke vzdělávacím příležitostem včetně maximálního rozvíjení potenciálu každého jedince. Je tedy také v zájmu institucí terciárního vzdělávání, tedy i Univerzity Pardubice, aby se podílely na naplnění těchto principů, a to ve vztahu k problematice studentů s poruchou autistického spektra (PAS). Univerzita Pardubice poskytuje studentům s PAS odborné zázemí - podporu, pomoc a servisní opatření v rámci Centra ALMA.  

„S poruchou autistického spektra se dnes narodí každé 40. dítě. I na naší univerzitě studuje v současnosti několik studentů s touto poruchou. Podporujeme je zejména v oblasti komunikace a sociální interakce,“ vysvětluje Zdenka Šándorová a dodává: „Studentům jsou k dispozici asistenti, kompenzační pomůcky a zejména komunikace s akademickými pracovníky, kterým vysvětlujeme podstatu specifik procesu učení i sociálního chování studentů se symptomatologií PAS.“

Smysl „modré“ akce

Světový den porozumění autismu, který připadá na 2. dubna, upozorňuje na autismus jako na celosvětový problém. S tímto dnem je spojená modrá barva, která je barvou komunikace a sebevyjádření. To je jedna z oblastí, ve které mají lidé s poruchou autistického spektra největší potíže.

Aktivity konané u příležitosti Světového dne porozumění autismu pomohou zvýšit a rozvinout světovou obeznámenost s autismem a poskytnou informace týkající se důležitosti včasné diagnózy a rané intervence. Součástí osvětových akcí je i upozornění na nadání a dovednosti lidí s autismem. Je to den, kdy jsou osoby s autismem vítány a zahrnovány do společenských událostí po celé planetě.

Za Centrum ALMA a Katedru věd o výchově Fakulty filozofické UPa
Zdenka Šándorová a Lenka Skokanová


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět