Univerzita Pardubice prezentovala výsledky výzkumů na veletrhu v Brně

12. 06. 2018

Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice představilo nejen technologie vyvinuté na univerzitě, ale i možnosti spolupráce v oblasti vědecko-výzkumné činnosti na veletrhu zaměřeném na toto téma s názvem Věda Výzkum Inovace.

Na Brněnském výstavišti se ve dnech 15. – 17. května konal třetí ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace, který rozvíjí vědecko-výzkumnou spolupráci a komunikaci mezi akademickou a podnikatelskou sférou.

Tři dny plné informací pro média i veřejnost

Úvodní den veletrhu, vyhrazený pro média a uzavřenou společnost, byl zaměřený na téma uplatňování výsledků vědy a výzkumu v praxi. V rámci doprovodného programu zástupci jednotlivých institucí diskutovali o prioritách spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, praktických zkušenostech a úskalích při uplatňování výsledků výzkumu.

V druhém dni, který byl určen pro odbornou veřejnost a studenty, se doprovodný program věnoval oblasti sdílení informací a znalostí z vědecko-výzkumné činnosti nejen uvnitř organizace, ale i mezi různými organizacemi a v rámci mezinárodní spolupráce.

Poslední třetí den patřil program široké veřejnosti a otázkám týkajících se vlivu nových technologií a inovativních procesů na rozvoj lidské osobnosti.

Zástupci univerzity představili výsledky výzkumů

Univerzitu Pardubice na veletrhu reprezentovali zástupci Centra transferu technologií a znalostí, kteří zde představili Centrum materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické, možnosti spolupráce, video Evolupce a významné výsledky výzkumu na naší univerzitě, mezi které patří amorfní vlákna oxidu křemičitého vhodná pro sorpci, separaci a katalýzu.

Jedná se o technologii vyvinutou Dr. Janem Macákem z Centra materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické ve spolupráci se společností Pardam, jež získala ocenění „Nejlepší spolupráce roku 2017“. Dalším představeným výsledkem byla diagnostická metoda pro zjištění rakoviny slinivky založená na analýze lipidů pomocí hmotnostní spektrometrie týmu prof. Michala Holčapka.

Dále byla prezentována technologie vyvinutá týmem prof. Zuzany Bílkové a Dr. Jana Macáka - materiál na bázi nanotrubiček oxidu titaničitého pro separaci různých typů biomolekul a unikátní kryty ran na bázi kyseliny hyalurovové, za jejichž vývojem stojí profesor Radim Hrdina a docent Ladislav Burget z Fakulty chemicko-technologické ve spolupráci se společností Contipro.

Výsledky projektu prezentovali i další dvě fakulty

Fakulta elektrotechniky a informatiky a Fakulta zdravotnických studií byly zastoupeny představením výsledku projektu Proof-of-Concept „Portable Audiometer“. Jedná se o řešení pro osobní diagnostiku na bázi aplikace v chytrém telefonu, které umožňuje měřit sluch v reálném čase, shromažďovat a analyzovat získané výsledky a zajistit přístup lékaře k těmto informacím.

Návštěvníci se na stánku zajímali nejen o Centrum transferu technologií a znalostí a jeho roli na Univerzitě Pardubice, ale také o možnosti studia. Díky představeným technologiím se mnoho návštěvníků dotazovalo na probíhající výzkum na Univerzitě Pardubice, především v oblasti sorbentů, vláknitých materiálů, nanomateriálů a také v oblasti pigmentů a barviv.

Kromě Univerzity Pardubice se jako vystavovatelé představili zástupci Úřadu průmyslového vlastnictví, ÚJV Řež, Technologické agentury České republiky, Vysokého učení technického v Brně, Patententer, Axis communications, Svazu chemického průmyslu, Nadace Vodafone, E.ON, Unipetrolu a mnoho dalších.

Ing. Petra Hawlová, Ph.D.
Centrum transferu technologií a znalostí


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět