Žáci si vyzkoušeli, jaké to je studovat na univerzitě

10. 09. 2018

V pondělí 27. srpna ráno se v univerzitní aule sešly děti, aby se staly účastníky Dětské univerzity. Jak pro Univerzitu Pardubice, tak i pro mnohé mladé studenty je tento týdenní příměstský tábor každoroční akcí.

Tým organizátorů může s jistotou říci, že tři čtvrtiny z celkového počtu účastníků jsou na příměstském táboře minimálně podruhé. Tato skutečnost zároveň klade velký důraz na přípravu a plánování odborného programu pro děti. Velkým oříškem je každoroční hledání společného hlavního tématu pro Dětskou univerzitu. Tento rok bylo zvoleno téma Symboly – jejich příběhy včera a dnes. Hned v pondělní odpoledne děti absolvovaly krásnou přednášku v jádru historického centra města Pardubic, a to v podání paní PhDr. Zdeňky Paukrtové z Fakulty restaurování.

Děti vyráběly mozaiku

Fakulta restaurování připravila pro děti i další velmi zajímavou činnost, vlastní výrobu mozaiky. Každý z účastníků měl za úkol v prvním kroku nakreslit svůj návrh symbolu v mozaice, barevně vybarvit a tím získat informaci o tom, kolik a jakých barevných dílků bude potřebovat. Pak následovalo namíchání a nanesení lepící hmoty na nosnou kachli a vyskládání jednotlivých barevných kostiček do konečné podoby mozaiky.

V kůži zdravotníka

Fakulta zdravotnických studií měla pro děti připravenou praktickou výuku první pomoci rozdělenou do tří pracovních skupin. V jednotlivých pracovních skupinkách si děti prakticky vyzkoušely nepřímou srdeční masáž, různé způsoby transportu raněných osob a také rozličné způsoby obvazování a ošetření zranění. K těmto všem tématům byly přidány veškeré další informace spojené s poskytováním a přivoláním první pomoci.

Zajímavé pokusy

Fakulta Chemicko-technologická se pochlubila zajímavými chemickými pokusy, např. skákající gumový medvídek (aneb koukej, kolik má v sobě energie), dále mikroskopickým náhledem do základů genetiky – pozorování chromozomů, jejich počítání, sledování genetických poruch. V části mikrobiologické si děti zkoušely Grammovo barvení.

Matematické hádanky

Dopravní fakulta Jana Pernera prověřila znalost šifrování, řešení matematické hádanky (zdánlivě jednoduché) a také připravila program, kde se děti učily pracovat, komunikovat a spolupracovat ve skupině s jasně rozdanými úkoly.

Dvaatřicet dětí rozdělených na dvě skupiny provázeli po celý týden vedoucí: Zdeněk Sháněl a Adam Vojtovič, za asistence: Jiřího Nožičky a Davida Konráda. Je důležité a žádoucí poděkovat všem z jednotlivých fakult za přípravu a realizaci zajímavého odborného programu. Poděkování patří také univerzitě za poskytnutí zázemí a podpory pro Dětskou univerzitu. Za celý organizační tým Institutu rozvoje evropských regionů, o.p.s., v čele s Ivou Svobodovou, se těšíme na další nadcházející ročník Dětské univerzity.

Adam Vojtovič
Doktorand FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět