Dopravní fakulta připravuje akce ke svému výročí

4. 07. 2018

Dopravní fakulta Jana Pernera slaví letos pětadvacet let od svého založení. Přestože hlavní oslavy se chystají až na září, už během měsíce června připravila přátelské setkání pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

Děti si mohly vyzkoušet střelbu z luku, chození po slackline, kreativně tvořit z papíru nebo se projet v experimentálním vozidle. Pro dospělé byla připravena prohlídka laboratoří s ukázkami vybavení. Na září pak dopravní fakulta připravuje vědeckou konferenci „Efektivní dopravou k udržitelné mobilitě“, která bude věnovaná právě vzniku fakulty.

Počátky dopravní fakulty

Základy k vytvoření Dopravní fakulty Jana Pernera byly položeny 1. října 1992, když v rámci tehdejší Vysoké školy technologické v Pardubicích vznikla Katedra dopravy. Dopravní fakulta, nesoucí jméno významného projektanta a stavitele železničních tratí z 19. století, oficiálně zahájila činnost ke dni 1. dubna 1993.

Kde je fakulta dnes

V současné době poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dopravy s cílem připravit odborníky pro soukromé i státní dopravní společnosti a podniky, výrobní, stavební i obchodní firmy, výzkumné a projektové organizace, státní správu i školství. Velkou předností fakulty je, že jak teoretická, tak praktická výuka probíhají přímo v areálu kampusu na Stavařově, kde se nachází i veškeré zázemí univerzity (koleje, menza, sportoviště apod.).

Moderní zázemí nejen v Pardubicích

Součástí fakulty je i  Výukové a výzkumné centrum v dopravě, které se nachází v Pardubicích – Doubravicích. Studenti tak mají v rámci výuky technických předmětů k dispozici laboratoře s nejnovějším vybavením. Úzká spolupráce se společnostmi a organizacemi působícími v oblasti dopravy v rámci regionu i celé ČR umožňuje navázání teorie na potřeby a zkušenosti z praktické sféry a nabízí tak nejen studentům fakulty nové možnosti a komplexnější pohled na celou problematiku.

Mimo univerzitní kampus má fakulta dislokované pracoviště v Praze, kde v moderním konzultačním centru na Florenci probíhá výuka kombinované formy některých oborů a v České Třebové, kde probíhá zejména konzultační a výzkumná činnost v oblasti kolejových vozidel.

Ing. Lenka Machačová
Oddělení pro vnitřní záležitosti a propagaci DFJP


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět