Nejmladší Fakulta elektrotechniky a informatiky slaví 10 let

20. 06. 2018

V letošním roce si Fakulta elektrotechniky a informatiky připomíná desáté výročí od svého založení. „Fakulta je dobře profilována uvnitř univerzity i v evropském prostoru a má k dispozici podmínky pro další rozvoj v oblastech vzdělávání a vědecko-výzkumné spolupráce,“ hodnotí uplynulé roky děkan fakulty Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) se po svém založení postupně přestěhovala do moderně zrekonstruované budovy na náměstí Čs. legií, která poskytuje zázemí pro výuku studentů a vědecko-výzkumné činnosti. „Studijní obory naší fakulty jsou firmami velmi žádané, což je dáno odrazem našeho zaměření na rychle se rozvíjející oblasti informačních technologií, elektrotechniky a automatizace. Studium je náročné, ale zároveň má jasný cíl, kterým je výborné uplatnění v praxi,“ říká děkan Němec.

Uplatnění absolventů je nadstandardní

Fakulta v letošním roce zaznamenala rovněž nárůst počtu přihlášek ke studiu. Množství absolventů však zdaleka nepokrývá dlouhodobý nedostatek elektrotechniků a informatiků na trhu práce, což je patrné i v Pardubickém kraji.  Přitom uplatnění i platové ohodnocení absolventů FEI je nadstandardní hned po jejich nástupu do zaměstnání.

„V posledních dvou letech jsme byli velmi úspěšní v získávání projektů pro podporu vzdělávání a výzkumu ve všech oborech fakulty. Velmi nám v tomto pomáhá úzké propojení na významné firmy v regionu, které se snaží popularizovat nejen vlastní společnost, ale zaměřují se i na vzdělávání a motivaci ke studiu technických oborů,“ poukazuje na významné propojení mezi fakultou a firmami děkan Zdeněk Němec.

Fakulta vychází vstříc svým studentům

Díky projektovým investicím bylo možné provést modernizaci nebo kompletní inovaci, která se dotkne laboratoří a učeben. Kromě těchto modernizačních změn připravuje fakulta i nové akreditace studijních programů od bakalářského až po doktorský stupeň.

„Studenti dlouho požadovali i posílení bezdrátového přístupu k internetu, proto jim vycházíme vstříc a internet bude všude dostupný prostřednictvím nejmodernějších technologií s nadstandardní dostupností signálu,“ říká děkan fakulty.

Fakulta ale posiluje i spolupráci na mezinárodní úrovni, a to díky podpoře významných evropských projektů. Velmi žádané jsou obory, které dlouhodobě souvisí s průmyslovým zaměřením regionu a fakulty. Jedná se především o radiotechniku, radarové systémy, vývoj prostředků pro automatické řízení a s těmito oblastmi propojený výzkum inteligentních systémů pro řízení dopravy.

Oslavy byly aktivní a hravé

Při příležitosti desátého výročí fakulty se konala 10. května celodenní akce věnovaná především studentům. Od rána bylo možné využít příležitost k soutěži v několika typech turnajů od počítačových her až po fyzicky aktivní vyžití v turnaji paintballu. Součástí dne byla i pravidelně se opakující expozice digitální fotografie, které se mnoho studentů věnuje přímo v rámci studia. Po odpoledním slavnostním shromáždění akademické obce FEI probíhal studentský happening s vyhlášením vítězů turnajů. Obsluhu při zajištění cateringu si velkou měrou vzali za své přímo studenti fakulty, kteří si rovnou řekli o brzké opakovaní podobného dne, kde mají možnost poznat i jiný pohled na vysokoškolské studium. Na podzim je plánována další akce, kam budou zváni i představitelé univerzity, sesterských fakult nebo zástupci spolupracujících firem.

 


Ing. Renata Dvořáková
Ing. Silvie Vágenknechtová
Fakulta elektrotechniky a informatiky UPa

 


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět