Fakulta restaurování si připomněla významné výročí - 25 let existence školy

6. 06. 2018

Před pětadvaceti lety usedli v Litomyšli do poslucháren první studenti, kteří se začali v oboru restaurování vzdělávat. Za čtvrt století vychovala litomyšlská škola mnoho odborníků, kteří pomohli zachránit řadu významných památek nejen u nás, ale i v zahraničí.

Zřizovací listina, tehdy soukromé Školy restaurování a konzervačních technik Litomyšl, z níž postupem času vznikla nejprve vyšší odborná škola, potom soukromá vysoká škola neuniverzitního typu a nakonec v roce 2005 samostatná fakulta veřejné vysoké školy - Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, byla podepsána 22. dubna 1993.

Oslavy v Litomyšli

Při příležitosti oslav založení školy se uskutečnilo několik kulturních akcí. Mezi třemi sty hosty dorazila do Litomyšle také více než stovka absolventů. Všichni zavzpomínali a počátky i svá studia, hold vzdali „otcům – zakladatelům“, kteří s myšlenkou zahájení odborné výuky restaurování v Litomyšli přišli a významně rozvoj školy ovlivnili.

„Cílem a ideou restaurátorské školy v Litomyšli a Fakulty restaurování je zajišťovat vysokou úroveň vysokoškolské výuky a připravovat pro praxi co nejlepší restaurátorky a restaurátory. Propojení s domácí praxí, ale i zahraniční stáže, jak studijní či pracovní, a upevnění našeho místa na mezinárodní úrovni v rámci spolupráce, jak v projektech, tak v samotné restaurátorské činnosti, je pro nás velice důležité,“ řekl děkan Fakulty restaurování Radomír Slovik. „Čas, nebo spíše doba, vyžaduje změny, ale rozhodně bychom neměli zapomenout na to, proč a s jakým cílem byla výuka restaurování v Litomyšli založena. Proto si letos připomínáme krásných 25 let. Je to věk, který si rozhodně zaslouží pozornost a náležité připomenutí.“

Projekce, divadlo i výstava

Pro návštěvníky byl v Litomyšli a prostorách fakulty připraven pestrý program. Veřejnosti se otevřely ateliéry v areálu v Jiráskově ulici a v Piaristické koleji na litomyšlském Zámeckém návrší. Byla zpřístupněna i unikátní Očistcová kaple z první poloviny 18. století, která se nachází v budově Piaristické koleje a jejíž historie je spojena s rozvojem Dušičkového kultu. Průvodci historií byli samotní akademici a studenti fakulty. Součástí oslav byly také projekce dokumentu o restaurátorské škole či projekce záznamu divadelního představení Krvavý román ochotnického spolku Filigrán. Expozice kulis z divadelního představení, jejímiž autorkami byly samy studentky a zároveň členky ochotnického spolku, byla k vidění v chodbě Piaristické koleje. V Červené věži byla k vidění speciální výstava „Je nám 25 – 25 let výuky restaurování v Litomyšli“. Kdo měl zájem, mohl si v grafické dílně za asistence studentek vytisknout grafický list.

Během nedělního slavnostního programu si mohli navíc přítomní užít i vystoupení fakultního studentského hudebního uskupení Musika Krakela nebo absolventa K. Křenka na klasickou kytaru či členů již zmiňovaného divadelního spolku Filigrán.

Medaile pro zakladatele

Při příležitosti oslav výročí 25 let výuky restaurování v Litomyšli vydala Fakulta restaurování  stříbrnoupamětní medaili. Autorem návrhu je sochař MgA. Jakub Vlček. Ústředním motivem jednostranné medaile o průměru 40 mm ražené v České mincovně v limitované sérii 25 ks jsou tři Grácie, které symbolizuji tři pilíře, na kterých výuka restaurování v Litomyšli od začátku stojí.

Během nedělního programu obdrželi tyto pamětní medaile jako ocenění za založení školy jak její zakladatelé: Jiří Kaše, Josef Čoban, Jiří Látal, Ladislav Kryl, Arnold Bartůněk, Mikuláš Hulec, Miroslav Brýdl, rektor Univerzity Pardubice profesor Jiří Málek a prorektor pro vnitřní záležitosti profesor Miroslav Ludwig, kteří se významně podíleli na přeměně školy na samostatnou Fakultu restaurování Univerzity Pardubice a na jejím dalším rozvoji. Děkan Fakulty restaurování Radomír Slovik ocenil i dlouholeté dobré vztahy a spolupráci s městem Litomyšl předáním medaile do rukou současného starosty města Radomila Kašpara. Za dlouholeté působení, rozvoj a osobní přínos obdržel rovněž medaili i bývalý děkan fakulty Ing. Karol Bayer, nyní proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční spolupráci.

Křest almanachu absolventů a publikace o vzniku školy

Hosté a návštěvníci si mohli na památku odnést almanach se seznamem všech 372 absolventů školy za 25 let výuky restaurování.

Vzpomínkou pro všechny bude i publikace o vzniku a počátcích restaurátorské školy v Litomyšli s přepisem rozhovorů vedených s „otci zakladateli“ o zrodu myšlenky na založení školy, o jejím vlastním založení a prvních letech jejího života. Kniha je doplněna o reprodukce dobových dokumentů (jakými jsou zřizovací listina, stavebně-historický průzkum, plány rekonstrukce zázemí, fotografie z rekonstrukce budov, z akcí školy apod.) a celá je věnovaná památce Ladislava Horáčka, hlavního iniciátora vzniku školy v roce 1993.

Hosté a zejména absolventi byli nadšeni z vývoje školy a rozšíření jejího zázemí a profesionalizace. Pyšně ukazovali místa svého studia svým blízkým. Zároveň byli rádi za příjemné setkání se spolužáky i svými vysokoškolskými pedagogy, které pokračovalo společným večerem v „rajském dvoře“ Piaristické koleje.

Fakulta restaurování, na níž dnes působí na třicet akademických pracovníků a devadesát vysokoškoláků (přes šedesát ve 4 oborech bakalářského studia a necelých třicet ve 2 oborech navazujícího magisterského studia) se podílí na záchraně řady významných památek České republiky i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější patří např. práce na opravě Karlova mostu v Praze, vily Tugendhat v Brně, záchraně Betléma na Kuksu, restaurování gotického náhrobku Arnošta z Pardubic v polském Kladsku, oprava gotické kašny v Kutné Hoře, Santiniho kaple v Křenově, barokního sousoší sv. Jana Nepomuckého z pražského Pohořelce, nástěnných olejomaleb na klenbě kaple sv. Václava v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech, sgrafitové výzdoby ve Slavonicích či komplexní restaurování souboru rukopisů z 2. poloviny 15. století – kronik trojánské, o Štilfrídovi, o životě a skutcích Alexandra Velikého a dalších. Ateliéry a pracoviště fakulty se podílejí na mnoha dalších národních i mezinárodních restaurátorských a výzkumných projektech a zakázkách.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět