Pomáháme a plníme knížkami „Kontejner pro Zambii“

29. 03. 2018

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice se zapojila do charitativního projektu Kontejner pro Zambii. Smyslem této akce je vybrat školní pomůcky, sportovní potřeby nebo knihy v angličtině, které jejich stávající majitelé již nevyužívali, a předat je do kontejneru, který bude na podzim zaslán jako materiální pomoc do Afriky. Knihy, které budou věnovány Zambii, již v ČR žádný užitek nepřinesou, ale místním obyvatelům pomohou zvýšit jejich gramotnost.

Na 4 stovky knih nashromážděných na univerzitě byly ve středu 28. března 2018 předány před Univerzitní knihovnou Arcidiecézní charitě Olomouc, která akci zastřešuje a organizuje. Následně budou knihy v kontejneru odeslány do Zambie do oblasti Chipata-Chiparamba.

Přibližně 250 anglických knih, které už by u nás nenašly užitek, věnovala Univerzitní knihovna a další stovku další dárci z univerzity, jazykové centrum i sami studenti, akademici i absolventi univerzity a hlavně dopravní fakulty, která akci na Univerzitě Pardubice iniciovala.

„Akademici DFJP s obavami sledují velmi nepříznivý vývoj v posledních týdnech v Jihoafrické republice, který přesně kopíruje vývoj z roku 2000 v Zimbabwe a který velmi pravděpodobně ještě víc zhorší stav v oblasti. Pouze zvýšená gramotnost, vzdělanost a informovanost obyvatel nerozvinutých států je podle nás funkční prevence proti populistickým krokům místních vlád, které často vedou v konečném důsledku k poškození místních ekonomik, které pak mohou vyvolat humanitární problémy,“ uvedl k charitativnímu projektu a sběru knih iniciátor akce z dopravní fakulty Ing. Jiří Nožička, Ph.D.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět