Univerzita má dva nové profesory. Působí na Fakultě chemicko-technologické

4. 07. 2018

Celkem šedesát nových profesorů převzalo 25. června v pražském Karolinu jmenovací dekrety od ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Mezi nově jmenovanými profesory jsou i dva z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Novými profesory jsou prof. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D., z Ústavu organické chemie a technologie, vedoucí oddělení mechanismů organických reakcí, jmenovaný pro obor Organická chemie, a prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D., z Katedry biologických a biochemických věd, jmenovaný pro obor Analytická chemie.

Prof. Kanďár se zasloužil o rozšíření koncepce pracoviště o analýzy biologických vzorků chromatografickými metodami a mezi jeho největší vědecký přínos patří zavedení několika metod pro stanovení antioxidantů a monitorování ukazatelů oxidačního stresu a biologicky významných látek v biologických vzorcích, jako jsou krev, moč, krevní plazma a seminální plazma, které byly publikovány v časopisech s impakt faktorem s velkým citačním ohlasem.

Oblastí vědeckého zájmu prof. Hanuska je výzkum reakčních mechanismů organických reakcí s využitím tradičních i moderních metod fyzikální organické chemie.

Nosnou myšlenkou jeho výzkumu je hledání vztahů mezi strukturou a reaktivitou organických látek, a to především v případech, kdy i malá změna v jejich struktuře, případně malá změna podmínek, indukují velkou změnu v jejich reaktivitě.

Ing. Valerie Wágnerová
Mluvčí UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět