Univerzita Pardubice i její rektor vám přejí úspěšný a krásný rok 2018

2. 01. 2018

Vstoupili jsme do nového roku 2018. O tom, jaký bude, rozhodne každý z nás. Vydejte se proto tou správnou cestou plnou úspěchů, pohody i zdraví. Ať potkáte samé dobré lidi a vše se vám daří nejen v osobním, ale i v pracovním životě. Úspěch i pohodu v novém roce vám všem přeje i rektor Univerzity Pardubice profesor Miroslav Ludwig. Šťastný a úspěšný nový rok!

„Milé  studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, drazí přátelé Univerzity Pardubice, v roce 2018 vám všem přeji pevné zdraví, mnoho splněných přání, odvahu a životní optimismus. Přeji vše dobré i vašim blízkým. Přeji dostatek energie k překonávání případných obtíží a problémů, které někdy život přinese. Naší almae matris, Univerzitě Pardubice, přeji úspěšný rok 2018. O tom zda se toto přání splní, rozhodujeme my všichni, kteří na ní studujeme nebo pracujeme. Úspěch každé vysoké školy je tvořen úspěchy jejích studentů a zaměstnanců. Přeji proto Univerzitě Pardubice a všem jejím fakultám co nejvíce talentovaných studentů a kvalitních akademických pracovníků. Přeji vše dobré i partnerům, spolupracovníkům a příznivcům Univerzity Pardubice,“ váš rektor Miroslav Ludwig.

I v novém roce 2018 budeme opět s vámi a přineseme vám novinky i zajímavosti z univerzitního života. Univerzitu, nás i vás čeká mnoho zajímavých akcí a událostí. Sledujte je v našem přehledu na webových stránkách, v e-Zpravodaji  nebo třeba na facebooku a prostřednictvím našich dalších kanálů. Udělejme si tak rok 2018 společně hezký, příjemný i vzájemně obohacující. Těšíme se na setkávání s vámi!

redakce


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět