Univerzita Pardubice se stala součástí setkání lídrů v oblasti translační medicíny

13. 08. 2018

Za účasti zástupců pětadvaceti výzkumných institucí z celého světa se ve dnech 21. – 22. července uskutečnilo v pořadí 4. výroční setkání členů sítě SPARK Global. Na jednání, jež probíhalo v nejstarší berlínské univerzitní nemocnici Charité, reprezentovali naši univerzitu Ing. Michal Svoboda a Ing. Karolina Kašparová z Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ).

Univerzita Pardubice se k programu SPARK, který byl založen v roce 2006 na Stanfordově univerzitě v USA za účelem propojení výzkumu v oblasti biomedicíny a zdravotnických prostředků s klinickou praxí, připojila jako první instituce z České republiky v březnu tohoto roku. Zástupci výzkumných institucí, které implementovaly program SPARK, se každoročně setkávají na výročním zasedání sítě SPARK Global. Letošní zasedání hostil Berlín.

Prezentace Univerzity Pardubice a její výzkumné činnosti

V úvodu setkání byl poskytnut prostor pro představení programů SPARK ze strany jednotlivých členských institucí. V sekci nových a plánovaných programů prezentovala Univerzitu Pardubice a její program SPARK Ing. Karolina Kašparová. Pozornost vzbudily jak dosavadní výsledky naší univerzity v oblasti biomedicínského a souvisejícího výzkumu, tak plán implementace programu v podmínkách pardubické univerzity. Na základě úzké spolupráce CTTZ a společnosti IOCBTech, zajišťující transfer technologií pro ústav organické chemie a biochemie, prezentovala Ing. Kašparová tento ústav jako další instituci, která se v České republice přihlásila k programu SPARK.

Přečtěte si také: Univerzita Pardubice jako první instituce z České republiky členem SPARK Stanford Global 

Mezi další body jednání patřilo představení návrhu nové organizační struktury a podmínek členství v síti SPARK Global, které bude do budoucna vázáno na úspěšnou implementaci metodiky SPARK, včetně zajištění financování projektů, nejpozději do dvou let od přistoupení k programu. Účastníci diskutovali o potřebě profesionalizace organizace, dosud fungující převážně na principech dobrovolnosti a entuziasmu, a to v souvislosti s rostoucím počtem jejích členů a náročností vytyčených cílů.

Dalším projednávaným tématem byla regionální spolupráce. V rámci skupiny evropských členů SPARK Global došlo k identifikaci dvou klíčových témat pro budoucí spolupráci – vzdělávání a získávání prostředků pro financování jednotlivých (národních) programů. Zástupci CTTZ se budou podílet na vytvoření akčního plánu pro tyto aktivity.

Šest významných témat k projednání

Následovala jednání šesti stálých pracovních skupin zaměřených na 1) vytvoření databáze pro propojení jednotlivých programů a následnou prezentaci průmyslovým partnerům a investorům; 2) vztahy s průmyslem a marketing sítě SPARK; 3) řešení projektů o oblasti tzv. „rare diseases“ nebo řešení epidemií typu zika, dengue; 4) vzdělávání v oblasti vývoje léčiv, diagnostických metod a zdravotnických prostředků; 5) financování národních programů a globální sítě; 6) „regulatory affairs“, tedy na problematiku legislativy v dané oblasti.

Zástupci pracovních skupin představili výsledky činnosti dosažené od předchozího výročního setkání v Tokiu v roce 2017. Z hlediska naší univerzity je v aktuální fázi implementace programu SPARK velmi užitečnou iniciativou vznikající databáze, která by měla zajistit prezentaci jednotlivých národních programů, jejich zástupců, projektových týmů a jejich expertizy, měla by kategorizovat jednotlivé řešené projekty z pohledu jejich stadia vývoje. Databáze by měla zajistit propojení jednotlivých členů sítě a možnost vyhledání vhodných partnerů ke spolupráci, ale také by se měla stát jednotným rozhraním pro externí komunikaci sítě SPARK.

Navázaní kontaktů se zástupci světových institucí

V průběhu setkání se zástupcům z Centra transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice podařilo navázat řadu nových kontaktů se zástupci zahraničních institucí, např. University of Tsukuba, University of Toronto, Osaka University Hospital, National Taiwan University, Tel Aviv University, Weizmann Institute of Science, University of Bordeaux, Translational Research Institute Australia, Harry Perkins Institute of Medical Research Australia a dalších.

Na závěr dvoudenního zasedání v Berlíně se uskutečnilo intenzivní školení metodiky SPARK pro nové členy. „Z pohledu dlouhodobého rozvoje programu SPARK na naší univerzitě bude klíčové další rozšiřování neformální sítě poradců z různých oborů, zejména z oblasti průmyslového využití výsledků projektů a správné výrobní praxe, ale také z oblasti investic a financování výzkumu,“ řekl Ing. Michal Svoboda.

„Neméně důležité bude pro SPARK Pardubice také nastavení specifických procesů pro podporu projektů v oblasti diagnostických metod, zdravotnických prostředků, látek s potenciálním terapeutickým účinkem a souvisejících technologií,“ uvedla k dalšímu využití metodiky SPARK na Univerzitě Pardubice Ing. Karolina Kašparová.

Nové webové stránky programu SPARK Pardubice, přednášky a prezentace univerzity na konferencích

Na nově spuštěných webových stránkách https://spark.upce.cz/ bude vytvořen prostor pro prezentaci relevantních projektů a týmů na naší univerzitě, potenciálně vhodných pro zapojení do programu. Důležitým místem pro prezentaci univerzity jako instituce, relevantních týmů a projektů bude rovněž databáze SPARK Global, k jejímuž zprovoznění dojde do konce roku.

V listopadu se na půdě Univerzity Pardubice uskuteční přednáška prof. Ing. Martina Fuska, CSc., předního českého experta v oblasti rozvoje transferu technologií a komercializace výsledků vědy a výzkumu, na téma využití akademického výzkumu pro vývoj léčivých přípravků. V plánu je i další odborná přednáška zaměřená na transfer technologií v oblasti zdravotnických prostředků.

CTTZ bude prezentovat vybrané výsledky biomedicínského výzkumu vytvořené na UPa na konferencích TechInnovation 2018 (Singapur, 18. – 19. 9. 2018), BioJapan 2018 (Jokohama, 10. – 12. 10. 2018) a BioFIT 2018 (Lille, 4. – 5. 12. 2018).

Plánováno je rovněž mapování témat perspektivních projektů biomedicínského výzkumu, pro jejichž realizaci podle metodiky SPARK bude CTTZ hledat zdroje financování.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů
ve spolupráci s CTTZ


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět