Univerzitní SCIENCE POINT byl opět plný zábavné vědy

24. 08. 2018

V letošním roce se stánek Univerzity Pardubice stal už potřetí součástí sportovního parku Na Špici. Malí i velcí návštěvníci si mohli zasportovat a vyzkoušet například různé pohybové aktivity či veslařský trenažér. Na vědeckém stanovišti SCIENCE POINT obohacovali vysokoškolští pedagogové a jejich studenti o další vědomosti nejen děti, ale také jejich rodiče. Vyzkoušet si tak mohli nejrůznější kvízy z oblasti sportu, přírodovědných či technických oborů.

Letošní Sportovní park Pardubice nabídl sportovní vyžití, ale také speciální stanoviště vědeckých zajímavostí a hrátek s populárně-naučným programem naší univerzity. Na stanovišti SCIENCE POINT se vystřídali demonstrátoři všech sedmi fakult. A nutno napsat, že se pořádně zapotili nejen pod paprsky slunečního záření, od rána až do šesté hodiny večerní se nezastavili a věnovali se zvídavým návštěvníkům.

Sport pod mikroskopem

Přítomné návštěvníky například velmi zaujal sportovní kvíz „pod mikroskopem“. Do hádání se zapojily nejen děti, ale i dospělí, a vzájemně se podporovali a trumfovali s odhalováním správné odpovědi. Rozpoznat sportovní pomůcky a povrchy, které byly několikanásobně zvětšeny, dalo nějakou dobu zabrat.

„Jsou tady tři obrázky, nemůžu se rozhodnout, k čemu který přiřadit – co je stéblo trávy, okraj ponožky, nebo rukojeť tenisové rakety…,“ přemýšlela nahlas jedna z návštěvnic sportovního parku, která nakonec úkol splnila na výbornou. Její syn si naopak poradil s poskládáním velkých i malých vědeckých puzzlí.

Zábavné a efektní pokusy

Chemici před zraky návštěvníků předváděli efektní pokusy a míchali spolu různé látky, které ve výsledku přinesly pro přihlížející nejedno překvapení. Celkem si děti a další návštěvníci letošního sportovního parku mohli vyzkoušet deset pokusů.Děti se na chvíli staly kouzelníky a měnily barvy kapalin jejich mísením. Tímto způsobem byly zájemcům přiblíženy reakce kyselin s bázemi, tzv. neutralizace. Ti nejmenší mohli roztančit rozinky v odměrném válci.

„Kreslili jsme neviditelným inkoustem a obrázky jsme si odkryli pouze na chvíli nebo jsme je na místě »odtajnili« různými chemickými reakcemi. Návštěvníci si od nás také odnesli své otisky prstů – prsty se dotkli papíru a následně pomocí lihového roztoku činidla nazývaného ninhydrin byly otisky zviditelněny. Velmi oblíbeným pokusem byl vypalovaný text, který spočíval v nanesení vodného roztoku dusičnanu draselného na filtrační papír. Po vysušení byl papír zapálen doutnající špejlí v místech, kde byl roztok aplikován,“ představila část chemických pokusů Ing. Hana Doušová, Ph.D. z Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické.

Pokus „krev bez krve“ zpočátku u menších návštěvníků vyvolal obavy, ale pokud se našel první statečný, okamžitě bylo mnoho zájemců, kteří si jej chtěli vyzkoušet. „Po nanesení vodného roztoku rhodanidu draselného na prst, popř. dlaň, byl proveden „řez“ tupým nožem namočeným ve vodném roztoku chloridu železitého. Výsledné krvavě červené zbarvení vypadalo velmi reálně,“ dodala k pokusu demonstrátorka Hana Doušová.

Cukr byl použit i na pokus „faraonovi hadi“, kdy byl smíchán v poměru 9:1 s jedlou sodou, tato směs byla umístěna do důlku v písku, pokapána ethanolem (lihem) a po zapálení došlo ke karamelizaci cukru. Tepelným rozkladem jedlé sody vznikal oxid uhličitý, který vyplnil tělo „hada“.

„Myslím, že zájem dětí o chemické pokusy a obecně o chemii razantně stoupá. U »chemického« stánku bylo stále plno, návštěvníci dokonce přišli několikrát, aby si mohli vyzkoušet všechny pokusy. Jsem velice ráda, že mohu přispět v propagaci chemie a jejímu přiblížení nejen dětem a mládeži. Díky takovým akcím si lidé více uvědomují, že je chemie všude kolem nás,' ocenila zájem o chemii Hana Doušová.

Sportuj s univerzitou!

Dozvědět jste se mohli zajímavosti o krevních skupinách, genech a lidské buňce. Plné ruce práce měli i zdravotníci, kteří na modelu ukazovali resuscitaci člověka a měřili také tepovou frekvenci před usednutím a po sesednutí z veslařského trenažeru. Ten si mohl s Katedrou tělovýchovy a sportu vyzkoušet každý bez ohledu na věk. Ve sportovním parku se prezentoval také Univerzitní sportovní klub, který si připravil pro děti různé překážkové dráhy a sportovní disciplíny typu – přelez, přeskoč, podlez, přeběhni.

Vědecké hrátky se všemi fakultami

Fakulta ekonomicko-správní si připravila praktické ukázky různých zvuků poplašných sirén. Ukazuje se, že skutečně váháme při jejich rozeznávání. Nechyběly ani drony a jejich využití v mapování terénu, dále malí roboti „ozoboti“, kteří dokáží reagovat na různobarevné čáry na podkladu a podle toho se pohybují.Fakulta filozofická nabídla všem zúčastněným klidnější formu relaxace, a to s antistresovými omalovánkami.

 „Fakulta elektrotechniky a informatiky zpříjemnila neděli svými ukázkami elektrotechnických hrátek. Dopravní fakulta Jana Pernera se postarala o osvětu v oblasti bezpečnosti na silnicích. Poslední den si návštěvníci mohli s fakultou chemicko-technologickou vyzkoušet, co umí kapalný dusík, poslechnout si příběh křemíku a seznámit se s vlastnostmi amorfních kovů,“ doplňuje k dalším aktivitám na stánku SIENCE POINT Ing. arch. Iva Svobodová z Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice.

Letošní SCIENCE POINT s nejrůznějšími vědeckými aktivitami a populárně-naučným programem navštívilo opět hodně dětí i dospělých, kteří se zajímali o zákonitosti z oblasti jak společensko-vědních, tak přírodovědných a technických oborů.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět