Na univerzitě se sešli zástupci zahraničních kanceláří partnerských univerzit

4. 07. 2018

První červnový týden uspořádalo Centrum mezinárodních mobilit další ročník tradičního setkání pracovníků zahraničních kanceláří z partnerských univerzit – „International Staff Week 2018“.

Smyslem setkání dvanácti vybraných koordinátorů z Polska, Itálie, Rumunska Maďarska, Španělska a Japonska bylo sdílet dobrou praxi a zkušenosti získané v rámci programu Erasmus +. Zároveň to byla pro Univerzitu Pardubice příležitost představit svoje fakulty, pro fakultní i rektorátní koordinátory pak příležitost prohloubit pracovní i osobní kontakty s jejich protějšky na partnerských univerzitách.

Součástí pracovního programu byla jednak témata související s administrací studentských a zaměstnaneckých mobilit, jednak prezentace dalších mezinárodních projektů realizovaných na hostitelské univerzitě. Dobrý dojem si všichni odnesli nejen ze svého pobytu v univerzitním kampusu, ale také z návštěvy Fakulty restaurování v Litomyšli i z prohlídky historického centra Pardubic.

V příštím akademickém roce plánuje Centrum mezinárodních mobilit Univerzity Pardubice v tradici těchto setkání pokračovat, kromě toho bude ve spolupráci s fakultami organizovat obdobný program zaměřený na hostující akademiky - „Academic Staff Week 2019“.

Mgr. Věra Albrechtová
Centrum mezinárodních mobilit UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět