Univerzita Pardubice má nového rektora. Je jím chemik profesor Ing. Jiří Málek, DrSc.

31. 01. 2018

S účinností od 1. února 2018 se rektorem Univerzity Pardubice na následující čtyřleté období 2018–2022 stává prof. Ing. JIŘÍ MÁLEK, DrSc. Za kandidáta na funkci rektora univerzity ho v říjnu loňského roku zvolil Akademický senát Univerzity Pardubice. Jmenovací dekrety předal jemu i dalším jedenácti novým rektorům českých vysokých škol ministr školství mládeže a tělovýchovy.

Prof. Málek je renomovaným a uznávaným odborníkem ve vědecké komunitě doma i v zahraničí. Ve vedení Univerzity Pardubice není žádným nováčkem: v letech 2000–2006 působil ve funkci prorektora univerzity pro vědu a tvůrčí činnost a v letech 2006–2010 stál v čele vysoké školy v Pardubicích coby její rektor. V řízení vysokoškolské vzdělávací i vědecké činnosti má bohaté zkušenosti, a to jak přímo na Univerzitě Pardubice, tak z celorepublikového pohledu. Jeho domovským odborným vědeckým pracovištěm je Katedra fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kterou poslední roky vedl.

Přečtěte si rozhovor s novým rektorem profesorem Jiřím Málkem.

V posledních letech se významně angažoval na celostátní úrovni v oblasti hodnocení vědeckých výkonů výzkumných organizací, v letech 2008–2015 jako člen a později jako místopředseda Rady pro výzkum vývoj a inovace a jako předseda Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

Tým nejbližších spolupracovníků

Nový rektor Univerzity Pardubice profesor Jiří Málek si do funkce za své nejbližší spolupracovníky ve vedení univerzity a prorektory vybral:

- prof. Ing. Tatianu Molkovou, Ph.D. – která bude působit ve funkci prorektorky pro vzdělávání a záležitosti studentů a zároveň coby jeho statutární zástupkyně;

- prof. PhDr. Petra Vorla, CSc. – prorektora pro vědu a tvůrčí činnost;

- Ing. Andreu Koblížkovou, Ph.D. – prorektorku pro rozvoj;

- prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc. – prorektora pro vnitřní záležitosti.

Priority nového rektora

V následujícím čtyřletém období se hodlá prof. Málek v čele Univerzity Pardubice zaměřit zejména na:

1/ zvyšování kvality studia a prohlubování mezifakultní spolupráce v oblasti vzdělávání,

2/ pěstování tvůrčích činností s důrazem na excelenci a mezinárodní dimenzi vědecké práce,

3/ vytváření mezinárodního prostředí na univerzitě a podporu spolupráce s významnými zahraničními institucemi.

Ing. Valerie Wágnerová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět