Na univerzitě začal letní semestr výuky. Po zkouškách se studenti vrátili do kampusu

26. 02. 2018

Univerzita Pardubice vstoupila do druhé poloviny tohoto akademického roku Je tu letní semestr. Do poslucháren a laboratoří se po zkouškovém období opět vrátili studenti, aby načerpali nové vědomosti, dopsali diplomové práce, postoupili blíž úspěšnému ukončení studia a získání vytouženého titulu. Kromě práce a studia je ale čeká také zábava, sport a spousta zajímavých akcí.

„Přeji vám vše nejlepší a úspěšné studium po celou dobu letního semestru. Budu vás rád potkávat na všech pracovištích naší univerzity. Velmi mě zajímají vaše názory a přál bych si, aby se nám podařilo nadchnout vás a zapojit do tvůrčí práce ve prospěch naší univerzity,“ pozdravil studenty do právě začínajícího letního semestru i nový rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., který je ve vedení univerzity od 1. února letošního roku.

Rektor Jiří Málek pozdravil studenty i zaměstnance ve videu na facebooku. Nahlédněte do jeho kanceláře.

Už týden se tak po kampusu pohybují studenti všech sedmi fakult Univerzity Pardubice. Opět chodí na přednášky, cvičení, lekce a kurzy a začínají znovu poctivě plnit studijní povinnosti. Ty je čekají po následující tři měsíce až do 20. května, kdy letní semestr oficiálně skončí. Po něm ve zkouškovém období prokáží, co všechno se za akademický rok naučili. Obhajobou závěrečných bakalářských či diplomových prací, složením závěrečných zkoušek a při slavnostních promocích univerzitu pak opustí na 2 tisíce úspěšných absolventů.

Čas myslet na budoucí uplatnění

Studenti končící své studium mají příležitost porozhlédnout se po svém budoucím zaměstnavateli již nyní. Mohou se například obrátit na Kariérní centrum Univerzity Pardubice, které pro ně připravuje řadu užitečných kurzů a současně zprostředkovává nabídky práce od nejrůznějších zaměstnavatelů nejen v regionu. V tomto týdnu navíc probíhá Týden kariérního centra, během něhož se pracovníků i stážistů můžete zeptat ohledně vaší budoucí kariéry na to, co vás zajímá. V březnu se pak uskuteční veletrh pracovních příležitostí Kontakt 2018, který pro uchazeče pořádá Fakulta chemicko-technologická a Fakulta ekonomicko-správní. Letos se koná ve středu 14. března v prostorách vestibulu univerzitní Auly Arnošta z Pardubic a ve foyer Fakulty chemicko-technologické, kde budou čekat desítky zaměstnavatelů.

Studium doplněné zábavou

Sbírat zkušenosti budou studenti i na nejrůznějších odborných konferencích, přednáškách či setkáních se zajímavými osobnostmi, které pro ně připravují jednotlivé fakulty. Kromě studijních povinností je ale život studenta spojován i s nejrůznějšími volnočasovými aktivitami. V průběhu letního semestru se samozřejmě mohou těšit i na tyto akce. Už v sobotu 10. března si třeba můžete zatančit na Studentském plese. A pomyslným vyvrcholením těchto akcí je oslava studentského veselí na dvoudenní hudební akci Majáles, která studenty čeká v květnu. Průběžně se však můžete odreagovat a nechat vyplavovat své endorfiny na řadě sportovních akcí po celý letní semestr. Sledujte akce naší katedry tělovýchovy a sportu.

Příležitost setkat se s pardubickými vědci a studenty bude mít v průběhu jara a léta i veřejnost. Univerzita Pardubice pro ně tradičně připravila hned několik akcí. Již na konci března (27. 3. 2018 od 16 hodin) se všichni zvídaví zájemci mohou vydat na pardubický zámek, který ožije tradiční Nocí mladých výzkumníků. Rytířské sály a další komnaty se změní na mobilní laboratoře, které ovládnou pardubičtí vědci se svými mladšími a neméně šikovnými kolegy.

Šance potkat se s pedagogy i mimo univerzitu

V dubnu pak týmy akademických pracovníků a vysokoškoláků vyjedou s interaktivní road-show Věda a technika na dvorech škol, s níž zavítají například do pardubického dětského domova nebo do Základní a praktické školy Svítání. V červnu univerzita tradičně zakončí školní i akademický rok Vědecko-technickým jarmarkem uprostřed města a bude o ní slyšet i v létě. Nejenže se v srpnu objeví na Sportovním parku Pardubice v parku Na Špici, ale na srpen připravuje i vlastní sérii letních příměstských táborů se sportovní i zvídavou a badatelskou tematikou.

Dění na Univerzitě Pardubice je možné sledovat na webu univerzity www.uni-pardubice.cz nebo prostřednictvím článků vydávaných v e-Zpravodaji.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět