Univerzitu navštívila velvyslankyně Indické republiky Narinder Chauhan

25. 04. 2019

Velvyslankyně Indické republiky Její excelence Narinder Chauhan předala Univerzitě Pardubice (UPa) dar v podobě 100 knih. Během své návštěvy školy se setkala s indickými studenty a převzala od rektora Jiřího Málka Pamětní medaili Univerzity Pardubice.

V probíhajícím letním semestru studuje na Univerzitě Pardubice 500 zahraničních studentů z 68 zemí, z toho 16 je původem z Indie.

„Propojení českých studentů a akademiků se světem je pro život moderní a prestižní univerzity nezbytné. Je důležité nejen pro kvalitní vědecké poznatky, ale i pro posilování mezilidských vztahů a vzájemného porozumění. Máme zájem na všech podobách mezinárodní spolupráce s Indickou republikou a nadále je budeme podporovat,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Velvyslankyně si se zájmem prohlédla univerzitní vědecká pracoviště zaměřená na nanotechnologie a elektrotechniku. Setkala se také s indickými a s českými studenty i akademiky, kteří navštívili partnerské univerzity v Indii. „Mezi Indií a Českou republikou byly vždy vřelé vztahy a jsem ráda, že dnes může na českých školách studovat tisíc Indů. Bylo by skvělé, kdyby se jejich počet i počet  českých studentů na indických univerzitách ještě více rozrostl. Náš vzdělávací systém je třetí největší na světě a musím ocenit, že české vysoké školství je na skvělé úrovni,“ uvedla Narinder Chauhan, velvyslankyně Indické republiky v ČR.

Na Univerzitě Pardubice dnes fungují s indickou stranou výměny studentů i akademiků v rámci programu Erasmus+, škola pro indické kolegy zorganizovala letní školu a spolupracuje také ve vědě. Doktorandi z Indie působí na Fakultě chemicko-technologické UPa v Centru materiálů a nanotechnologií – CEMNAT a spolupráci s prestižním indickým technologickým institutem v Guwahati rozvíjí také Fakulta elektrotechniky a informatiky UPa.

Soubor stovky knih, který velvyslankyně darovala univerzitní knihovně, obsahuje všechny žánry. „Najdeme zde odborné studie k dějinám a současnosti Indie, knihy z pera Gándhího a Néhrúa, otců zakladatelů indické nezávislosti, ale také překlady známých indických eposů a dalších příběhů, moderní literaturu, turistické průvodce, a také kuchařky. Zájemci o Indii si mezi novými tituly určitě najdou to své,“ popsal doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D. z Katedry religionistiky Fakulty filozofické UPa, který byl u vstupu Univerzity Pardubice do Indické platformy a díky jeho indickým vědeckým kontaktům se uskutečnila v roce 2015 první stáž pardubických studentů v Indii v rámci programu Discover India.

Martina Macková
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět