Renomovaní odborníci z oblasti analýzy rizik a výbušin přednášeli na Fakultě chemicko-technologické

19. 06. 2014

Ve čtvrtek 20. března se na Univerzitě Pardubice uskutečnily dvě přednášky odborníků z oblasti analýzy rizik a výbušin. Přednášky organizoval Ústav energetických materiálů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Na čtvrtek 20. března připravil Ústav energetických materiálů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pro zájemce o témata z oblasti analýzy rizik a výbušnin dvě unikátní přednášky, které zájemcům umožnili proniknout hlouběji do odborných zákoutí vědy. Přednášky vedli prof. Michel H. Lefebvre a prof. Ludvík Hub.

Dusičnan amonný: Hranice mezi využitím a zneužitím je tenká

První přednášku na téma Dusičnan amonný: využití a zneužití“ přednesl Prof. Michel H. Lefebvre z Polytechnické fakulty Royal Military Academy v Bruselu. Jeho přednáška se věnovala výbušným vlastnostem dusičnanu amonného, který se vyskytuje na světovém trhu jako hnojivo, ale dá se použít i jako jedna z hlavních komponent výbušin.

„I když je dusičnan amonný schopný za určitých podmínek detonovat, je v souladu s mezinárodními předpisy klasifikován jako oxidační činidlo, nikoliv jako výbušina. Protože však má prokazatelné výbušinářské vlastnosti, může být považován i za výbušinu,“ vysvětlujeprof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc., vedoucí Ústavu energetických materiálů, a doplnil: „Přednáška se zaměřila na dvě konkrétní témata. A to na normální použití v komerčních výbušinách - základní výbušinářské pojmy a výbušinářské chování dusičnanu amonného, zvláštní péče se skladováním, zapojení do výroby, dopravy atd., a na nelegální použití. V druhém případě byla samozřejmě zmíněna tenká hranice mezi hnojivem a případným zneužitím pro výrobu výbušin.“

Matematické modelování může zvýšit účinnost protiopatření pro případ havárie

Další přednáška nesla název „Zvýšení termické bezpečnosti chemických procesů pomocí simulační techniky“ a přednesl ji prof. Dr. Ing. Ludvík Hub z firmy Safety Consulting Institute v Staad (Švýcarsko).

„Pro posuzování rizika termických explozí byla vyvinuta řada přístrojů a metod. Při jejich použití je však třeba zvážit i jejich přesnost a spolehlivost, obzvláště v situacích, kdy získané výsledky nelze přímým způsobem ověřit. Matematické modelování procesu a simulace časového průběhu umožňuje spolehlivost rizikové analýzy a navržených protiopatření pro případ havárie podstatně zvýšit. Významným přínosem simulací je i možnost tréninku obsluhy provozních zařízení během mimořádných situací. Simulátory jsou také cenným nástrojem pro výuku,“ přiblížil téma přednášky zástupce vedoucího ústavu energetických materiálů Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D.

Prof. Michel H. Lefebvre: Dusičnan amonný: využití a zneužití

Prof. Michel H. Lefebvre (nar. 1958) vedoucí Katedry aplikované chemie na Polytechnické fakultě Royal Military Academy v Bruselu. Prof. Lefebvre je také ředitelem Laboratoře energetických materiálů. Více jak 25 let se vědecky angažuje v oblasti výbušin a projevů detonace. Je autorem a spoluautorem více jak 140 vědeckých prací a sborníků z oblasti detonace, výbušin a pyrotechniky. Je předsedou Evropských notifikovaných osob pro výbušiny (belgická část) a je hlavním poradcem Special European Units (Group Atlas) v oblasti výbušin a jejich použití při dodržení práv a zákonů.

Prof. Ludvík Hub: Zvýšení termické bezpečnosti chemických procesů pomocí simulační techniky

Prof. Ludvík Hub pracoval na VÚSK v Kralupech na matematickém modelu polymerační kaskády, později jako vedoucí oddělení chemického inženýrství u firmy Sandoz v Basileji a jako vedoucí centrálních laboratoří pro bezpečnost procesů u firmy Novartis. Roku 1995 založil firmu Safety Consulting Institute v Staad (Švýcarsko).

Během dlouholeté praxe v průmyslu se věnoval především problémům v oboru bezpečnosti chemických procesů. Vyvinul několik reakčních a bezpečnostních kalorimetrů, které jsou komerčně vyráběny. Vypracoval nové metody pro vyhodnocování a interpretaci naměřených dat. Pro zvýšení bezpečnosti denní rutiny v provozech vyvinul on-line identifikaci blížící se termické explose.

Obzvláštní pozornost věnoval Ludvík Hub matematickému modelování a simulaci procesů. Vyvinul simulátor s velkou vědomostní bází pro studium a optimalizaci procesů, který se používá v řadě firem také pro havarijní trénink operátorů a pro výuku.

Přesto, že pracoval převážně v praxi, přednášel také jako externí lektor na různých univerzitách a konferencích a publikoval v mezinárodních odborných časopisech.

Přednášky byly pořádány v rámci projektu nesoucího název Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech energetických materiálů a realizace staveb, CZ.1.07/2.2.00/28.0266. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tomáš Pospíchal
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
ve spolupráci s Ústavem energetických materiálů FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět