„Připraveni na Horizont 2020?“ aneb Jak publikovat

21. 11. 2014

Předposlední říjnový týden se Univerzitní knihovna již popáté připojila k mezinárodní akci Open Access Week. Po celém světě probíhají tento týden kampaně propagující myšlenky otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu. Univerzitní knihovna na tento týden připravila pro akademické pracovníky a studenty doktorského studia čtyři přednášky zaměřené na základní principy publikování v režimu open access.

O tom, že tento model komunikace vědeckých výsledků nabývá na významnosti, svědčí i fakt, že Evropská komise jej zařadila jako povinnost pro všechny řešitele projektů v programu Horizont 2020. Dle pravidel Horizont 2020 musí příjemci finanční podpory uložit svůj článek do tzv. repozitáře (na UPa je tímto repozitářem Digitální knihovna UPa), a to nejpozději v den publikování.

Další povinností je zajistit k  publikovaným článkům otevřený přístup, buď cestou publikování v otevřených časopisech nebo uložením tzv. postprintové verze článku do repozitáře a jeho následným otevřením. Postrintovou verzí se rozumí verze článku, která prošla recenzním řízením, ale text ještě nebyl zformátován vydavatelem (nejedná se o tzv. autorský reprint).

Otevřené časopisy

Otevřené časopisy vyžadují ve většině případů od autorů poplatek za publikování, je tedy doporučeno, zahrnout tyto náklady do žádosti o grant. Přehled o otevřených časopisech, které jsou zařazeny ve Web of Science, Scopusu a na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, lze získat z tabulky vypracované Knihovnou VUT v Brně.

Tradiční časopisy

Autorům samozřejmě zůstává možnost publikovat své články v tzv. tradičních časopisech. V současné době většina významných vydavatelů (Elsevier, Springer, IEEE,…) umožňuje autorům, bez nutnosti předchozí domluvy, zdarma uložení postprintové verze do repozitáře. Přehled politik jednotlivých vydavatelů lze nejjednodušeji získat z adresáře SHERPA/RoMEO. Problémem ovšem může být časové embargo stanovené vydavatelem na otevření článku.

V případě, že časové embargo neodpovídá požadavkům grantových agentur na otevření článku, je třeba mít tuto skutečnost na zřeteli a domluvit změnu s vydavatelem již při zaslání článku k publikování. V projektech realizovaných v rámci programu Horizont 2020 musí být otevřený přístup k publikovanému článku zajištěn nejpozději do šesti měsíců od publikování, s výjimkou pro humanitní a společenské vědy, kde může být embargo dvanáct měsíců.

Tradiční vydavatelé také nabízejí autorům zaplatit si otevření svého článku v podstatě v kterémkoliv jimi vydávaném časopise. Poplatky jsou ovšem poměrně vysoké a je třeba si uvědomit, že pokud je autor z instituce, která časopis předplácí, dostane vydavatel zaplaceno dvakrát (tzv. double dipping).

Dobrým příkladem vydavatelství, které neuplatňuje double dipping, je Royal Society of Chemistry.  Prostřednictvím svého programu Gold for Gold nabízí autorům z instituce předplácející jejich časopisy zdarma vouchery na otevření článků. Tuto možnost mají i autoři z Univerzity Pardubice. Je velká škoda, že někteří z nich nechtějí tuto možnost využít a otevřít tak výsledky svého výzkumu mnohem většímu počtu vědců z celého světa.

Otevřený přístup na UPa

Jak již bylo zmíněno výše, repozitářem Univerzity Pardubice je Digitální knihovna UPa. Uložení své publikační činnosti do Digitální knihovny neznamená pro autory moc kroků navíc, než byli doposud zvyklí. Jednoduše stačí doplnit k záznamu v OBD plný text, nastavit o jakou verzi článku se jedná a za jakých podmínek může být zveřejněna. Využijte možnosti, kterou vydavatelé umožňují, a sledujte, co všechno může otevřený přístup vaší vědecké práci přinést!

Závěrem patří poděkování všem, kteří svoji publikační činnost vkládají do Digitální knihovny UPa, i těm, kteří si našli čas a zúčastnili se jedné z našich přednášek.

Prezentace: http://hdl.handle.net/10195/58416

Otevřený přístup na UPa: http://www.upce.cz/knihovna/podpora/oa.html

Kanál na Twitteru: @OAupce

Mgr. Lucie Vyčítalová
Univerzitní knihovna


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět