Na zámku se hovořilo o písemné kultuře v průběhu dějin

15. 12. 2014

V prostorách pardubického zámku se ve dnech 12. – 13. listopadu konala konference s názvem Od hliněné destičky k tabletu: kultura psaní v dějinách, kterou pořádal Ústav historických věd Univerzity Pardubice ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích. Přednášející přispěli nejen zajímavými tématy z dávné historie, ale i s prostředky zápisu literárního či vědeckého textu ze současnosti.

Písmo představuje od pradávna prostředek k zaznamenávání, uchovávání a předávání jazyka jakožto základní složky kultury jednotlivých národů. V Rytířském sále pardubického zámku se ve dnech konané konference mohli návštěvníci dozvědět mnoho zajímavých informací z příspěvků referentů, které spojovalo téma problematiky rukopisné kultury bez ohledu na časové vymezení.

Na konferenci vystoupilo pětadvacet odborníků

Konference byla rozdělena do čtyř tematických okruhů, do nichž byli v jednotlivé dny přiřazeni jednotliví mluvčí, kteří se ke konferenci přihlásili. Ve středu 12. listopadu se návštěvníci mohli seznámit s vývojem a metodami zkoumání písma a písemné kultury od nejstarších dob. V patnácti přednáškách předních historiků nejen z Česka, ale i ze Slovenska se účastníci dozvěděli více například o proměnách písma starověké Kréty s referátem Mgr. Andrei Kamenické z Ústavu historických věd, nebo o Epigrafické kultuře slovenských měst v středověku. Referát přednášel slovenský historik Doc. PhDh. Juraj Šedivý, MAS PhD., ten na konferenci přijel z Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

Ve čtvrtek 13. listopadu pak konference pokračovala rukopisnými dokumenty jako pramenem historického poznání, mezi nimiž zazněla i přednáška významné historičky Mileny Lenderové, která působí taktéž v Ústavu historických věd Univerzity Pardubice. Její přednášku na téma Osobní deník jako způsob sebereprezentace vycházel ze zhruba sedmdesáti ženských deníků vedených v 19. Století.

Mezi dalšími přispěvateli z Ústavu historických věd jste si mohli poslechnout například Mgr. Pavlu Štorkovou, se svou studií Hliník a plast, destička pro 21. století, nebo Doc. PhDr., Marii Mackovou Ph.D., s přednáškou o psacím stroji ve státních úřadech habsburské monarchie.

Výstava mapuje dějiny psacích potřeb

Návštěvníci pardubického zámku mohou navštívit také stejnojmennou výstavu, která se nachází v Kaňkově sále a je přístupná od 31. října 2014 do 22. února 2015. Výstava nabízí řadu zajímavých exponátů reprezentující historii psacích potřeb, stejně jako poslední novinky, korespondující se současnými výrobními i módními trendy.

Darja Vičíková
studentka FF, praktikantka zpravodaje


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět