Zahraniční odborníci vystoupili na konferenci k materiálovému výzkumu

26. 09. 2014

Ve dnech 16. - 17. září 2014 se v Pardubicích uskutečnilo mezinárodní vědecké setkání odborníků věnujících se materiálovému výzkumu, výzkumu nových a high-tech materiálů pro nanooptiku a nanoelektroniku s názvem International Days of Materials Science 2014 – Mezinárodní dny materiálového výzkumu 2014.

„Cílem mezinárodní konference, jíž se účastnilo na osmdesát odborníků, zejména mladých vědců, bylo nejenom představení činnosti vědeckých týmů z celé České republiky, prezentace jejich výzkumných úkolů, ale i konzultace dosažených závěrů s předními mezinárodními odborníky daného oboru, výměna zkušeností, ale protože se jednalo též o setkání řady mladých vědců, i rozvoj a posílení úrovně jejich vědeckých prezentací v anglickém jazyce,“ říká prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., z Katedry obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, odborný garant mezinárodní konference, a dodává: V rámci konference se vystoupení a kvalita příspěvků studentů doktorských studií a postdoků, tedy mladých vědců, hodnotila.“

Prezentace zahraničních řečníků

Celkem se akce účastnilo více než osmdesát odborníků a studentů. Konference byla pořádaná v rámci projektu Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály ReAdMat a byla určena pro členy jak vědecko-výzkumných týmů, tak pro širší vědeckou veřejnost zabývající problematikou nových perspektivních materiálů pro nanooptiku, nanoelektroniku i nanokatalýzu.

Konferenci zahájil a účastníky přivítal rektor Univerzity Pardubice profesor Miroslav Ludwig. Vedle tradiční přednáškové části, která zahrnovala zvané zahraniční řečníky i přednášky postdoků a studentů, tvořila konferenci část posterová – tedy prezentace vývěskových odborných sdělení.

Ze  zvaných zahraničních řečníků vystoupili prof. Safa Kasap z Kanady, prof. Koichi Shimakawa z Japonska, prof. Marek Liška ze Slovenska, domací tým zvaných řečníků z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice reprezentoval profesor Miloslav Frumar, profesor Miroslav Vlček a docent Roman Bulánek.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět