Konference Krizový management: Od teorie k praxi

10. 10. 2014

Ve dnech 18. a 19. září se v prostorách Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč uskutečnil již devatenáctý ročník vědecké konference Krizový management.

Konference byla spolupořádána Fakultou ekonomicko-správní  (FES) Univerzity Pardubice, Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (MV - GŘ HZS ČR) a již zmíněným hostitelským Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (IOO).

Záštitu nad konferencí převzal náměstek GŘ HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost brigádní generál Ing. Miloš Svoboda. Odbornými garanty konference byli ředitel IOO Ing. Mgr. Rostislav Richter a emeritní děkan FES doc. Ing. Radim Roudný, CSc.

První den vládla teorie

Letošní konference byla zaměřena zejména na analýzu rizika a ekonomiku prevence s důrazem na modelování při neúplných informacích. Více než tři desítky účastníků z akademické i praktické sféry měly možnost vyslechnout množství různorodých a zajímavých odborných referátů.

Čtvrteční program byl zaměřen více na teoretickou rovinu a obsahoval témata vztahující se např. k možnostem systémového rozpoznávání rizik v kyberprostoru nové ekonomiky, roli subjektivního faktoru při modelování v krizovém managementu či získávání informací pro analýzu rizika.

Poznatky z praxe je dobré sdílet

Páteční jednání obsahovalo spíše praktičtěji pojaté příspěvky, zabývající se např. vodárenskými systémy, kritickými místy při odbavení cestujících na letišti nebo problematikou slabých míst dopravních sítí. Bohatá výměna názorů probíhala i v následných diskusích a při večerním společenském setkání.

Konference byla účastníky hodnocena jako zdařilá a již nyní jsou někteří z nich v očekávání jubilejního dvacátého pokračování v příštím roce.

Ing. Zdeněk Matěja
Ústav regionálních a bezpečnostních věd FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět