Mladí restaurátoři se sešli na konferenci v Litomyšli

18. 06. 2014

Odborníci v oblasti konzervace, restaurování a památkové péče se sešli na konferenci pořádané Fakultou restaurování. Významná akce nabídla kvalitní prezentace prací studentů nejen Univerzity Pardubice, ale i ostatních českých vysokých škol.

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice hostila ve dnech 20. – 21. května devátý ročník konference Muzea, památky a konzervace 2014. Do Smetanovy Litomyšle dorazila stovka účastníků, která se mohla seznámit s třiceti příspěvky studentů z bakalářských, magisterských i doktorských programů.

Tématem letošního setkání byla Péče o kulturní dědictví. Hovořilo se o restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl, obnově stavebních památek či aktuálních trendech v koncepci péče o památky. 

Příležitost pro budoucí profesní praxi

„Letošní ročník konference hodnotím velmi kladně. Podařilo se nám naplnit hlavní cíl akce, a to uspořádat setkání studentů, budoucích restaurátorů, konzervátorů, technologů, památkářů, architektů a umožnit jim jednu z prvních příležitostí pro výměnu informací, poznatků a trendů z oboru, ale také navázat kontakty a vytvořit vazby do budoucí profesní praxe,“ pochvaluje si setkání mladých odborníků Mgr.art. Luboš Machačko z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Na konferenci se setkali odborníci z různých oborů, neboť obnova památek je disciplína multiprofesní a spolupráce mezi všemi zainteresovanými obory je zásadním předpokladem pro úspěšnou obnovu jakéhokoli objektu.

Čísla „hovoří“ o úspěchu

O úspěchu akce mezi studenty a čerstvými absolventy svědčí fakt, že v současné době, kdy se podobných oborových konferencí každý rok organizuje celá řada, si cestu do Litomyšle našlo přes 110 posluchačů a na konferenci se přihlásilo na 50 kvalitních příspěvků od autorů z šesti vysokých škol.

„Vybrat těch třicet příspěvků, které byly ve Výstavním sále prezentovány, nebylo vůbec jednoduché,“ ukazuje na kvalitu prezentací Luboš Machačko.

Nejlepší se vybírá špatně

Jednoduché nebylo ani vypíchnout nejzajímavější, či něčím výjimečnou prezentaci, protože přednesené referáty se vyznačovaly vysokou kvalitou. Přesto Mgr. Machačko upozornil například na prezentaci Zuzany Wichterlové a Kateřiny Krhánkové z Fakulty restaurování, které hovořily o sgrafitové výzdobě na fasádě měšťanského domu ve Slavonicích. „Obnova by byla nemyslitelná bez příkladné spolupráce mezi restaurátory a historikem umění, kterému se podařilo vyhledat všechny relevantní historické předlohy pro rekonstrukci sgrafitové výzdoby,“ vyzdvihuje náročnost práce restaurátorů  Luboš Machačko.

K excelentním příspěvkům se zařadil i ten od Hany Čobanové, rovněž z domácí Fakulty restaurování, který byl přednesen v rámci univerzitního projektu BRAVO a ve kterém studentka shrnula závěry archivního a restaurátorského průzkumu kaple sv. Isidora v Křenově.

Blýskly se i zahraniční kolegyně, architektky ze Slovenské republiky, Katarína  Palgutová a Zuzana Ondrejková, které se věnovaly nezastupitelné roli architekta v procesu obnovy stavebních památek.

Studenti ze všech koutů

Konference se účastnila stovka studentů téměř ze všech vysokých škol v České republice poskytujících vzdělání v oblasti péče o památky. Kromě studentů Fakulty restaurování přednesli své příspěvky i zástupci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Slezské univerzity v Opavě, ale také Akademie výtvarných umění v Praze či Vysoké školy ekonomické v Praze. A nechyběli ani studenti ze Slovenska.

Prezentované příspěvky vyjdou formou článků v elektronické formě, a to v příloze elektronického recenzovaného časopisu e-Monumentica.

A kam putuje konference Muzea, památky a konzervace pro příští rok? Luboš Machačko nechce předbíhat událostem, ale naznačil, že by místem setkání mladých restaurátorů a odborníků v oblasti péče o památky mohla být Slezská univerzita v Opavě.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět