XVIII. mezinárodní kongres International Oral History Association

26. 01. 2015

Ve dnech 9.– 12. července 2014 se v Barceloně konal 18. mezinárodní kongres International Oral History Association (IOHA) s podtitulem „Moc a demokracie.“ Konferenci uspořádala IOHA ve spolupráci Barcelonskou univerzitou a dalšími partnery.

Do katalánské metropole přicestovalo na 400 účastníků ze 39 zemí, reprezentujících nejrůznější instituce, neziskové organizace a směny bádání. V průběhu kongresu proběhlo 90 přednáškových panelů, pět plenárních zasedání, dále workshopy a diskusní panely. Jak bývá u kongresů IOHA obvyklé, i ten barcelonský byl tematicky široce rozkročen a něco zajímavého si v něm nalezl prakticky každý zájemce o tuto sociálně-vědní metodu. Namátkou lze zmínit panely věnované vztahu orální historie a politik paměti, výzkumům traumatu a nejrůznějších totalitních režimů, vztahu orální historie a paměti, nebo výzvám, které současným badatelům přináší digitální revoluce.

O čem se hovořilo

Hlavní téma konference obzvláště rezonovalo v průběhu úvodního dne konference, ve kterém bylo první plenární zasedání věnováno tématu politiky a orální historie. Hlavními řečníky byli Prof. Dr. Gerhard Botz vedoucí Institutu pro soudobé dějiny Vídeňské univerzity, badatelka z ruského sdružení Memorial Dr. Irina Scherbakova a turecký politolog Prof. Hakan Yilmaz z Boğaziçi University v Istanbulu. Například Gerhard Botz hovořil o vlivu masmédií a politik paměti na orálně historické výzkumy, přičemž na základě svých zkušeností z Rakouska konstatoval, že mediální projekty mají velký společenský vliv bez ohledu na svou mnohdy značně problematickou metodologii. Jako problém přitom vnímal rovněž množství aktivistických paměťových projektů, které na své cestě za prosazením určitého tématu, nebo požadavku často dostatečně nereflektují sociální konstruovanost paměti, historickou realitu i mnohé aktuální vědecké poznatky. Další panelisté přitom přiblížili obtížné podmínky v jakých orálně-historické projekty probíhají v zemích, jako je Rusko, nebo Turecko.

Deset zástupců z Česka

Na kongresu vystoupila řada významných osobností z řad orálních historiků (Prof. Alessandro Podtekli, Dr. Rob Perks ad.), přičemž výčet nejzajímavějších příspěvků by dalece přesahoval možnosti tohoto článku. Na kongresu vystoupilo celkem 10 účastníků z České republiky. Prof. Miroslav Vaněk, Ph.D., a jeho spolupracovníci z Centra orální historie AV ČR (COH) se zabývali například identifikací československých občanů s politickým systémem v době tzv. normalizace, proměnou československé armády v prvních letech transformace, nebo tématem volnočasových aktivit československých občanů v době tzv. normalizace a v pozdějším období transformace. Doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. a Mgr. Michal Šimáně z brněnského Centra pro komplexní inovaci studijních oborů FF MUNI na kongresu představili první poznatky ze svého orálně-historického výzkumu, jehož tématem jsou učitelé základních škol v období tzv. normalizace.

Mgr. et Mgr. Marie Barešová z Národního filmového archivu představila sbírku zvukových záznamů Oddělení orální historie NFA, u které v současnosti probíhá digitalizace a indexace. NFA se orální historii systematicky věnuje již od roku 1995 a její sbírka v současnosti čítá necelé tři tisíce záznamů. Autor tohoto článku na kongresu reprezentoval Univerzitu Pardubice s příspěvkem, jehož hlavním tématem byla analýza proměn rámců paměti bývalých politických vězňů československého komunistického režimu ve vztahu k posunům v jejich identitě, politikám paměti a paměťové legislativě.

Po slavnostním závěru konference následovala valná hromada IOHA spojená s volbou jejího vedení na další období. Novou prezidentkou IOHA byla zvolena Dr. Indira Chowdbury působící na Srishti School of Art, Design and Technology v Bangalore. Právě Bangalore se v roce 2016 stane dějištěm příští konference IOHA.

Mgr. Michal Louč
Ústav historických věd FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět