Konference se zaměřila na péči o osoby se zdravotním postižením

26. 11. 2014

Ve čtvrtek 6. listopadu se na Univerzitě Pardubice uskutečnila celostátní konference, která hledala odpovědi na otázky týkající se péče o osoby se zdravotním postižením. Konference nabídla řadu odborných přednášek, prostor k diskusi i výměně odborných zkušeností v oblasti služeb a péče o osoby žijící s nějakým handicapem. Moderátorem akce byl vítěz soutěže Muž roku 2009 Martin Zach, který po svém zranění do diskuse o handicapovaných sám přispívá.

Univerzita Pardubice připravila konferenci ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, Pardubickým krajem, Statutárním městem Pardubice a Centrem pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje. Navázala tím na aktuální diskusi o podpoře osob pečujících o handicapované. „Konference byla zaměřená na podporu, služby a pozici právě těch lidí, kteří handicapovaným pomáhají v běžném životě,“ upřesnila náplň konference Mgr. Ivana Švecová, vedoucí referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů Univerzity Pardubice.

Zajištěna byla kompletní bezbariérovost

Konference přilákala řadu různých návštěvníků a hostů. „Přivítali jsme nejen akademické pracovníky a zaměstnance, ale i studenty Univerzity Pardubice, zástupce asociací, kteří se danou problematikou zabývají i širokou veřejnost,“ uvedla magistra Švecová. Důležitou podmínkou bylo, aby se bez problémů mohli zúčastnit i samotní handicapovaní. „Vybrali jsme prostor, který má bezbariérový přístup. A pro účastníky s vadou sluchu jsme zajistili přepis mluveného slova,“ upřesnila magistra Švecová.

Na konferenci přednášeli významní hosté

Mezi přednášejícími byla i místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská, PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D., poslanec Parlamentu ČR a člen Zdravotního výboru PČR, Mgr. Petra Tomalová z Ústavu speciálně-pedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci.

Za prezentačním pultem vystoupila i ředitelka Oblastní charity Pardubice, Střediska rané péče v Pardubicích, vedoucí denního stacionáře Slunečnice Sociálních služeb města Pardubice a zástupci ministerstva práce a sociálních věcí.

Součástí konference byla i prezentace poskytovatelů sociálních služeb z Pardubicka a bezplatná sociálně právní poradna pro účastníky akce.

Jan Bílek
studentský redaktor
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět