Vědecká konference The Comenius Academic Club poprvé v Česku

27. 08. 2014

Významné vědecké osobnosti z přírodovědných a humanitních oborů se ve dnech 14. – 15. června sešly v Rytířských sálech pardubického zámku. Účastnily se tak druhé výroční konference česko-americké vědecké společnosti The Comenius Academic Club, která se ze Spojených států amerických přesunula pro tento rok na českou půdu.

Na přípravě letošního, teprve druhého ročníku, se podílela Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, za podpory Knihovny Václava Havla a dalších partnerů. Na konferenci vystoupilo s referátem, nebo diskusním příspěvkem celkem 24 osobností z České republiky, USA, Kanady či Polska. Za Univerzitu Pardubice se tohoto setkání účastnili prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., z Fakulty chemicko-technologické, který je zároveň místopředsedou vládní Rady pro vědu, výzkum a inovace, a děkan Fakulty filozofické prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Program nabitý osobnostmi
Zárukou odborné úrovně tohoto podniku byla už sestava pozvaných hostů. To se týká jak lékařské, tak literární sekce. V rámci lékařské sekce, zaměřené na onkologická onemocnění u žen, promluvilo několik osobností světového významu v čele s respektovaným molekulárním virologem a imunologem, profesorem Karlem Raškou. Zvučná jména pak prezentovala také oblast literatury. O úspěšnosti akci tak svědčí i slova PhDr. Ivo Říhy, Ph.D., z Katedry literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické.

„Jako literární historik jsem s obrovským zájmem sledoval sobotní, literárněvědní část. U kulatého stolu na téma Překlady a edice české literatury v Severní Americe/severoamerické literatury v ČR se sešla společnost literárních vědců a překladatelů, jaká se opravdu nevidí pohromadě příliš často: počínaje profesorem Josefem Jařabem, nestorem českého překladu z angličtiny, konče Paulem Wilsonem, který v 70. letech působil v Československu v okruhu lidí kolem The Plastic People of the Universe a který se dlouhodobě věnuje překládání české literatury do angličtiny, např. knih Václava Havla, Josefa Škvoreckého či Bohumila Hrabala,“ podtrhuje významnost konference Ivo Říha.

Do Pardubic dorazily také uznávané zahraniční osobnosti. Z lékařů to byli např. prof. Susan McManus, prof. Alfred Bennett Jenson nebo prof. Shin-je Ghim, kteří působí v USA. Z literárních vědců a překladatelů, vedle Paula Wilsona z Kanady, zavítal do východočeského města Mika Baugh z USA, přítomni byli doc. Justin Quinn z Irska či prof. Joanna Czaplińska z Polska. Všichni velmi kladně reagovali na skutečnost, že konferenci podpořila také Knihovna Václava Havla a že byla osobně přítomna také její ředitelka Marta Smolíková. Knihovna zde prezentovala svoje publikace – vedle jiných nakladatelů, včetně bohatých ukázek z produkce Vydavatelství Univerzity Pardubice.

„Bylo možné zaznamenat, jak pozitivní ohlas mělo spojení tohoto česko-amerického vědeckého podniku s Havlovým odkazem. Mám na mysli např. slova pana profesora Šimka, který v diskusi promluvil o aktivitách The Comenius Academic Club jako o nové transatlantické spolupráci mezi českým akademickým a uměleckým prostředím a posrpnovým exilem v Americe,“ říká dr. Říha.

Žhavé téma: Hodnocení vědy
Součástí akce byla také sobotní podvečerní diskuse, jež se dotkla systému hodnocení vědy a výzkumu. Profesor Jiří Málek z Fakulty chemicko-technologické, který stanul v roli moderátora, už v minulosti zdůraznil, že humanitní obory nejsou podfinancované. Dalo se tedy očekávat, že zazní i hlasy názorových odpůrců, kteří s tímto způsobem „měření“ vědy nesouhlasí. „Je ovšem třeba dodat, že i oni během diskuse několikrát složili panu profesorovi poklonu za úsilí, s jakým se dlouhodobě snaží situaci řešit. U diskusního stolu i v auditoriu zasedli lidé z různých vědních disciplín, bylo zajímavé naslouchat zejména názorům ze zahraničí, které kriticky napadaly např. skutečnost, že v České republice měří systém VaVaI stejně zaměstnancům univerzit – které přece mají být z definice především školami – a ryze výzkumným institucím,“ přibližuje atmosféru, která panovala kolem tohoto tématu, dr. Říha.

V diskusi vystoupili také prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a předseda evropské sekce The Comenius Academic Club, prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Akademie věd České republiky, prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. z Akademie věd České republiky, prof. RNDr. Libor Grubhoffer,CSc., rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy v Praze.

Zpátky do New Yorku
Pardubické červnové setkání bylo součástí dlouhodobé spolupráce mezi The Comenius Academic Club, Univerzitou Pardubice, dalšími českými univerzitami a Knihovnou Václava Havla. „Z této spolupráce bude nadále vycházet pravidelné každoroční pořádání konferencí, střídavě v USA, v Bohemian National Hall v New Yorku, a na různých místech v České republice, vždy ve formátu dvou sekcí, z nichž jedna je přírodovědná a druhá humanitní,“ dodává Ivo Říha.

Jedním z výstupů této dlouhodobé spolupráce je též založení publikační platformy, odborného časopisu „Comenius“.

Příští rok se konference uskuteční zase za oceánem. A rýsuje se už i tematické zaměření následujícího setkání. Přírodovědnou sekci, resp. oblast lékařství, vystřídají přednášky a debaty o chemii. Humanitní sekce připomene výročí úmrtí Mistra Jana Husa.

Střípky z prvního setkání
První konference The Comenius Academic Club se konala v červnu loňského roku v New Yorku na půdě Bohemian Nationall Hall. Byla věnována osobnosti J. A. Komenskému, k jehož odkazu se také pořádající společnost hlásí. Hovořilo se též o systému hodnocení vědy v USA, Velké Británii a České republice. Součástí odborného programu byla vernisáž výstavy Millenial Heritage of Czech Currency (Tisíciletá tradice české měny) připravené Východočeským muzeem v Pardubicích ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Českou mincovnou v Jablonci nad Nisou.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět