Odborníci na toxikologii se sešli v Koutech nad Desnou

19. 06. 2014

Ve dnech 5. až 7. května se v Koutech nad Desnou uskutečnil již 41. ročník konference Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie 2014. Letošní setkání pořádaly Výzkumný ústav organických syntéz a.s. v Rybitví (VÚOS a.s.) a Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice.

Konference byla rozdělena do čtyř sekcí, na nichž vystoupila kromě zvaných přednášejících i řada dalších vynikajících odborníků ze státní správy, chemického průmyslu, vysokých škol, výzkumných ústavů aj. Celkem se v Hotelu Dlouhé Stráně sešla více než čtyřicítka odborníků.

Hlavním bodem byla legislativa

Jedním z důležitých témat konference byla chemická legislativa a její změny. Na programu byla v pondělí 5. května a přednášející Ing. Pavel Forint, Ph.D., zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení prevence rizik a chemické bezpečnosti z ministerstva životního prostředí, představil účastníkům novinky v legislativě týkající se chemikálií, biocidů, pesticidů a dalších produktů chemické povahy, hodnocení rizik i aktuality z orgánů ECHA (European Chemicals Agency).

„Náplň pondělní sekce byla tradičně zajímavá zejména pro zástupce chemických podniků, které se musejí vyrovnávat s dopady nařízení Evropského parlamentu a Rady, známé pod zkratkou REACH, a dalších legislativních předpisů,“ uvedl jeden ze spoluorganizátorů konference doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D., z Ústavu environmentálního a chemického inženýrství FChT.

Toxikologie a ekotoxikologie jako stěžejní téma

Úterý 6. května dopoledne bylo věnováno toxikologii. Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., z Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, se zaměřil na alternativní metody testování toxicity chemických látek, zdravotní rizika nanomaterálů a další novinky a zajímavosti v oboru.

Odpoledne vystoupil prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., z Výzkumného centra pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii RECETOX (Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno) a informoval o moderních metodách zjišťování ekotoxicity směsí nebezpečných látek.

Analýza vzorků je nezbytná

Konferenci zakončila ve středu 7. května sekce Analytika, ve které prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., z Katedry analytické chemie PF UK Praha shrnul novinky i své zkušenosti z analýzy vzorků životního prostředí.

 „Hlavním přínosem celé akce byla unikátní možnost odborné komunikace mezi zástupci chemického průmyslu, dotčených orgánů státní správy a vědců, které spojuje zájem o ochranu zdraví a životního prostředí“, dodal doc. Pouzar.

Všechny přednesené příspěvky se umístily na webové stránky VUOS a.s. a zároveň vyšel sborník příspěvků. Součástí sborníku je i seznam účastníků konference.

Ing. Zdenka Černá
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět