Konference Veřejná správa se účastnila i senátorka Miluše Horská

14. 10. 2014

Fakulta ekonomicko-správní pořádala dne 25. září mezinárodní konferenci „Veřejná správa 2014“. Jejím hlavním záměrem bylo vytvořit prostor pro dlouhodobější propojování poznatků z oblasti ekonomiky, informačních technologií, teorie a praxe výkonu správní činnosti.

Šedesátka účastníků konference měla jedinečnou příležitost setkat se s odborníky z ostatních univerzit i z praxe a diskutovat aktuální problémy zaměřené především na problematiku kvality a efektivnosti výkonu veřejné správy z pohledu české i evropské dimenze.

Otázky k sociální politice

Navazovaly příspěvky, které se věnovaly otázkám regionálního rozvoje a regionální politiky, financování a managementu veřejného sektoru, aktuálním otázkám sociální politiky a hodnocení kvality v podnikatelském sektoru.

Konferenci zahájil proděkan fakulty pro vědu a tvůrčí činnost prof. Ing. Vladimír Olej, CSc. První odborný příspěvek přednesla místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Mgr. Miluše Horská.

Prezentace odborníků z ministerstev

V programu konference vystoupil též např. Ing. Jiří Houdek, náměstek ministryně pro cestovní ruch z Ministerstva pro místní rozvoj, Mgr. Petr Horák z odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra České republiky, PhDr. Radek Suda, vedoucí oddělení koncepce sociální práce z Ministerstva práce a sociálních věcí, Mgr. Zdeněk Semorád, vedoucí odboru rozvoje a strategie města Pardubic a člen rady Pardubického kraje zodpovědný za oblast neziskového sektoru a sociální věci Ing. Pavel Šotola.

Příspěvky vyšly ve sborníku

Účastníci konference obdrželi sborník příspěvků, v němž autoři prezentovali výsledky své vědecko-výzkumné činnosti, případně i zkušenosti získané v zahraničí. Letošní desátý ročník se konal přímo na půdě naší univerzity v univerzitním konferenčním centru a to rovněž za podpory Statutárního města Pardubice a Pardubického kraje.

Martina Floriánová
Referent pro vnější vztahy a rozvoj FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět