Prof. Jiří Málek představil Metodiku hodnocení výsledků vědy a výzkumu

18. 06. 2014

V úterý 6. května se na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice konala zajímavá přednáška prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc., na téma Financování a hodnocení výzkumu v ČR. Hodinovou prezentaci tématu obohatila závěrečná diskuze, do které se zapojili akademičtí pracovníci a zaměstnanci univerzity.

Profesor Málek mluvil o změnách v Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a přidělování finančních prostředků. Postupně na grafech vysvětlil, jak se rozpočet vyvíjí od roku 1993, jakým způsobem jsou finance rozdělovány a kdo jednotlivé výsledky posuzuje.

Metodika přiřazuje výsledkům určitý počet bodů v definovaných kategoriích a oborových skupinách a umožňuje porovnání výzkumných organizací na základě dosaženého počtu bodů.

Prof. Málek také zdůraznil, že humanitní obory nejsou podfinancované a demonstruje to na konkrétních číslech. „Vycházím z reálně rozpočtovaných částek pro institucionální financování, kde je pro obory společenských a humanitních věd alokováno 15 % podobně jako pro fyziku nebo chemii. Z výroční zprávy Grantové agentury České republiky lze zjistit, že tyto obory disponují přibližně 16 % z celkového rozpočtu. Pro srovnání lékařským vědám odpovídá 18,8 %.

Jaké jsou hlavní principy Metodiky 2013?

U lékařských a přírodovědných oborů (biologie, chemie, fyzika) je systém hodnocení založen výhradně na impaktovaných časopisech (Web of Sience). U ostatních oborů je vedle těchto impaktovaných časopisů akceptována i databáze SCOPUS.

Publikování například v národních časopisech, které jsou indexovány v tzv. „Seznamu“, budou posuzovány Oborovými verifikačními a hodnotícími panely. Expertní panely budou zase posuzovat výsledky, jež vybraly instituce jako své nejlepší.

Patenty, odrůdy a plemena zůstávají bodovanými nepublikačními výsledky výzkumu. Ostatní nepublikační výsledky naopak bodované nebudou. „Příslušná část bodové alokace pro nepublikační výsledky bude přepočtena v poměru neivestičních nákladů projektů aplikovaného výzkumu a smluvního výzkumu jednotlivých výzkumných organizací“, řekl prof. Málek a na tyto změny upozornil v podrobné tabulce.

Závěr přednášky patřil debatě a všichni přítomní se mohli vyjádřit ke změnám a vznést také své připomínky.

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Autor přednášky je předsedou Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů a rovněž místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Působí na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice na Katedře fyzikální chemie.

Bc. Věra Přibylová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
ve spolupráci s Katedrou fyzikální chemie FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět