Niels Bohr nebyl jen strůjce modelu atomu, ale také autor filosofie vědy

19. 06. 2014

Volný cyklus veřejných přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech pořádaných pardubickou pobočkou Jednoty českých matematiků a fyziků přinesl další zajímavou přednášku. Se životem a interdisciplinárním způsobem myšlení Nielse Bohra nás seznámil Mgr. Filip Grygar, Ph.D. z Fakulty filozofické.

V odpoledních hodinách se ve čtvrtek 27. března v posluchárně Auly Arnošta z Pardubic uskutečnila přednáška „Niels Bohr - jeho život a interdisciplinární způsob myšlení“. Přednášející Mgr. Filip Grygar, Ph.D. z Katedry filosofie Fakulty filozofické přiblížil osobnost Nielse Henriaka Davida Bohra, který je v povědomí české veřejnosti zapsán především jako strůjce modelu atomu z roku 1913, už méně je známa jeho svébytná filosofie vědy. Přednáška byla doplněna projekcí dánského dokumentárního filmu Niels Bohr z roku 1952 v režii Jense Henriksena.

Některé informace o osobnosti i díle Bohra jsou zavádějící, upozorňuje Grygar

Přednášející rozdělil přednášku do tří částí. V první části přednášky shrnul vybrané a obecně známé informace o Bohrovi. Ukázal, že některé z nich – publikované, vyučované a předávané z generace na generaci – jsou zavádějící, například okolnosti vzniku tzv. kodaňské interpretace a principu komplementarity. Tuto desinterpretaci se pokusil napravit ve druhé části přednášky, v níž se zaměřil na Bohrův duchovní vývoj a jeho, už od mládí se formující, svébytný interdisciplinární styl myšlení, jenž vyvrcholil formulací ideje komplementarity.

Přednášející umně navodil filosofickou, přesto odlehčenou atmosféru

Přednášku pořádala pardubická pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera a Ústavem matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní. Přednášející Filip Grygar navíc všem přítomným dokázal, že i zdánlivě hutné filosofické téma lze podat zábavnou formou. „Na závěr seznámil přednášející posluchače s Bohrem jako zakladatelem Ústavu pro teoretickou fyziku v Kodani a s významnými vědci, kteří tuto Mekku kvantové teorie navštěvovali nebo v ní působili, a kde probíhal vědecký výzkum v prostředí tzv. ‘kodaňského ducha’. Tuto atmosféru filosofického a zároveň odlehčeného ducha přiblížil prostřednictvím vybraných humorných historek,“ uvedl k přednášce předseda pardubické pobočky JČMF Mgr. Libor Koudela, Ph.D.

Přednášku podpořil projekt Brána vědě/ní otevřená

Přednáška byla pořádána v rámci projektu nesoucího název Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Filip Grygar, Ph.D. (*1970) vystudoval filosofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorské studium absolvoval na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se filosofií, metodologií a historií vědy, konkrétně aplikací fenomenologické hermeneutiky a kvantové komplemementarity ve filosofii a metodologii vědy. V současné době dokončuje knihu „Niels Bohr: Jeho život, fyzika, filosofie a biologie“.

Tomáš Pospíchal
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět