Seminář potravinářské mikrobiologie 2014

23. 09. 2014

Dne 9. září se uskutečnil v prostorách Fakulty chemicko-technologické Seminář potravinářské mikrobiologie, navazující odborná akce na tradici semináře Mikrobiologie potravin v Třešti.

Na seminář se přihlásilo téměř 30 účastníků z různých pracovišť v České republice. Hlavními organizátory akce byly Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D. a doc. Ing. Jarmila Vytřasová, CSc. z Katedry biologických a biochemických věd.

Po úvodním slovu docentky Vytřasové a doktorky Pejchalové následoval odborný program semináře, který zahrnoval několik přednášek týkajících se aktuálních trendů mikrobiologie potravin: docentka Pazlarová (Vysoká škola chemicko-technologická, Praha) – Perspektivy využití nízkoteplotní plazmy na redukci mikroorganismů v potravinách, docentka Karpíšková (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno) – Současné trendy v mikrobiologii potravin, doktorka Lefnerová (Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno) – Bakteriální obraz masa po nízkoteplotním pečení, Ing. Šilha (Katedra biologických a biochemických věd, Univerzita Pardubice) – Je snadné stanovit letální teplotu?

Za úvodními přednáškami následovala odborná diskuse k problémům sekce Potravinářské mikrobiologie Československé společnosti mikrobiologické (ČSSM) z různých pohledů jednotlivých pracovníků a k možnosti pravidelného setkávání na semináři, kde by si jednotliví účastníci mohli sdělovat nové poznatky v mikrobiologii potravin. Program semináře byl zakončen exkurzí po pracovišti Katedry biologických a biochemických věd.

Ing. David Šilha
Katedra biologických a biochemických věd FChT


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět