Téměř dva tisíce posluchačů navštívilo Týden teorie a praxe v ekonomice

11. 12. 2014

Stejně jako v minulých letech se i během letošního listopadu konala odborná akce Týden teorie a praxe v ekonomice 2014.

Již 8. ročník této akce, která se konala pod záštitou děkanky Fakulty ekonomicko-správní doc. Ing. et Ing. Renáty Myškové, Ph.D., se stejně jako předchozí ročníky zaměřil na seznámení studentů a pedagogů naší fakulty i široké ekonomické veřejnosti s  teoretickými i praktickými přístupy, metodami a zkušenostmi, využívanými při řízení ekonomických subjektů. Na přednášky v rámci Týdne teorie a praxe v ekonomice jsou zváni přední odborníci z vysokých škol České a Slovenské republiky i úspěšní představitelé ekonomické praxe, kteří svými odbornými znalostmi významně přispívají k vysoké úrovni pořádaného Týdne teorie a praxe v ekonomice. Jejich účast na akci byla realizována formou přednášky nebo aktivního diskusního vystoupení na dohodnuté téma.

Od teorie k praxi

Projekt Týdne teorie a praxe v ekonomice je připravovaný a realizovaný pracovníky především Ústavu podnikové ekonomiky a managementu s cílem seznámit posluchače Fakulty ekonomicko-správní se současnou problematikou české i evropské ekonomiky. Proto mezi hlavní úkoly této odborné akce patří srovnání teoretických poznatků, které si studenti osvojují, s jejich aplikací v praxi českých i mezinárodních firem a prohloubení spolupráce naší fakulty s jinými, zejména ekonomickými fakultami vysokých škol z České republiky i ze zahraničí.

V letošním ročníku se podařilo realizovat program dvaceti sedmi přednášek prezentovaných 21 odborníky z praxe a 9 přednášejícími z akademického prostředí. Díky vysoké odborné úrovni přednášejících z vysokých škol ekonomického zaměření z České republiky a Slovenské republiky získali naši studenti lepší přehled o způsobech výuky ekonomických předmětů na jiných vysokých školách i o teoretickém rozpracování vybraných ekonomických témat – krizových faktorech soudobého vývoje Evropské unie, zvyšování výkonnosti firem, marketingových výzkumech, dopadech ekonomického vývoje na vojenské výdaje ČR, kreativitě v managementu, diversity managementu, efektivní komunikaci a prezentační zručnosti, zvyšování výkonu zaměstnanců.

O čem se hovořilo

Téma přednášek byla v souladu s předměty vyučovanými na Fakultě ekonomicko-správní ve studijních programech Ekonomika a management i Hospodářská politika a správa. Zaměřila se na limitující faktory českého exportu, zvyšování výkonnosti pomocí metodik Lean a Kaizen, porovnání kapitálových trhů v ČR a zahraničí, provádění analýz v podnikové praxi, geocontrolling, týmovou spolupráci v korporaci, rozhodující zdroje rozvoje podniku, změny ve správě daní, řízení vztahů se zákazníky, výkonnost výzkumu v ČR, outgoingový cestovní ruch, ochranu a oceňování duševního vlastnictví, finanční řízení a audit ve veřejné správě, makroekonomické analýzy v praxi, úkoly krajské hospodářské komory, roli Generální inspekce bezpečnostních sborů v bezpečnostním systému ČR, vícestupňové kalkulace v chemickém průmyslu a novou regulaci v pojišťovnictví.

Návštěvnost přednáškového týdne byla velmi vysoká, odborné akce se zúčastnilo téměř 1 800 posluchačů, převážně z řad studentů FES. Na základě pozitivního ohlasu jak studentů a pracovníků Fakulty ekonomicko-správní, tak i všech přednášejících, předpokládáme pokračování této odborné akce v zimním semestru akademického roku 2015/2016.

PaedDr. Alexandr Šenec
Ústav podnikové ekonomiky a managementu FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět