Implementace inkluzívního vzdělávání potřebuje podporu legislativy i vlády

30. 11. 2015

Zajímavé pohledy na inkluzívní vzdělávání přinesla mezinárodní konference v arménském hlavním městě Jerevanu. Jeho současnými problémy, ale i výzvami se sem sjelo zabývat na 250 účastníků z celého světa. Zpět odjížděli s řadou podnětů k zamyšlení, stejně jako s úkoly, jak získat podporu jednotlivých vlád i legislativních norem.

Mezinárodní vědecko-praktická konference s názvem „Inkluzívní vzdělávání: současné problémy a výzvy“ se konala ve dnech 2. až 3. října 2015 v Jerevanu, arménském hlavním městě. Organizovaná byla z podnětu Fakulty Speciální pedagogiky Arménské státní pedagogické univerzity (ASPU), Arménské státní pedagogické univerzity, Státního výboru pro vědu, organizace UNICEF Arménie, Velvyslanectví Spojených států amerických v Arménii a s finanční podporou Tempus ASPIRE.

Zúčastnili se jí odborníci z Arménie, Ruska, Běloruské republiky, Kazachstánu, Uzbekistánu, Finska, Švýcarska, Skotska, České republiky, Spojených států, včetně ředitelů škol inkluzívního vzdělávání, členů odborných multidisciplinárních týmů, učitelů, vedoucích a zástupců veřejných organizací, kliniky služeb.

Otevřely se možnosti spolupráce i výměny zkušeností

Podle děkanky Fakulty speciální pedagogiky ASPU Armenuhi Avagyan vědecká konference otevřela mezi zúčastněnými odborníky řadu aktuálních a akutních otázek týkající se dilemat inkluzívního vzdělávání v konkrétních zemích účastníků konference, dala možnost vytváření nových vazeb a výměny zkušeností. Děkanka vyjádřila vděčnost všem organizátorům a účastníkům konference a zdůraznila, že tuto skupinu lidí charakterizují vlastnosti jako humanita, lidskost, empatie, potřeba podporovat, pomáhat. Děkanka účastníky ujistila, že Fakulta speciální pedagogiky ASPU je vždy připravena rozšířit spolupráci s kolegy a přijímat nové poznatky a zkušenosti.

Prorektorka pro vzdělávací a vědeckou práci univerzity, odpovědná za organizaci konference Srbuhi Gevorgyan upozornila na význam a hodnotu reflexe kolem problémů a sdílení zkušeností a konstatovala, že „se v transformující společnosti dramaticky změnily požadavky na ochranu lidských práv, zejména na ochranu práv dětí. Vědecká konference nejen identifikovala a analyzovala problémy, kterým čelí inkluzívní vzdělávání, ale také předložila a formulovala problémové oblasti pro nový začátek“.

Jednotlivé sekce nabídly i konkrétní závěry

V průběhu kulatých stolů předsedové sekcí složených z hostů a odborníků mezinárodní konference byla prezentována a diskutována různorodá problematika. Sekce byly následující:

  1. Teorie a praxe inkluzívního vzdělávání
  2. Psychologicko-pedagogické doprovázení v oblasti inkluzívního vzdělávání
  3. Inkluze a problémy socializace
  4. Teorie a praxe inkluzívního vzdělávání
  5. Psychologicko-pedagogická podpora v oblasti inkluzívního vzdělávání 

Výsledky byly shrnuty do obecných i konkrétních závěrů:

-          vzdělání je základním kamenem, který povede společnost k inkluzi;

-          vznikl začátek tradice, upevnění vazeb a výměny zkušeností;

-          vzdělávací zdroje v první řadě by měly být použity ve vhodném prostředí;

-          myšlenku inkluzivního vzdělávání prosazují mnozí, ale když přijde na jeho zavedení do vzdělávacího systému, vzniká řada problémů, které je obtížné vyřešit;

-          podpora inkluzivní školy je jistě pozitivní vývoj, ale nedostatek vhodného počtu učitelů, psychologů a kvality vede k opačnému výsledku;

-          inkluzivní proces většinou nejsou ochotni akceptovat rodiče zdravých dětí, pro ně to je skutečnou výzvou;

-          za nejdůležitější problém je považováno sociální začlenění;

-          klíčem k úspěchu je přechod z předškolních institucí k inkluzivnímu vzdělávání;

-           problém pomůže vyřešit spolupráce a zapojení různých specialistů a dobrovolníků;

-          nezastupitelná je týmová práce;

-          byl vyjádřen mimo jiné nesouhlas s formulací některých zahraničních protějšků, podle kterých osoby, které mají speciální vzdělávací potřeby, jsou osoby se zdravotním postižením;

-          byla možnost porovnání zkušeností vzdělávacích politik zúčastněných zemí;

-          zdůrazněna byla nutnost kvalitní profesní přípravy pedagogických pracovníků a školení všech částí společnosti v rámci inkluzivního vzdělávání;

-          problém s inkluzívním vzděláváním může být v nízké úrovni povědomí veřejnosti;

Pro efektivní řešení je třeba najít oporu i v zákonech

Konference dala podněty k zamyšlení, jak zabránit opakovaným chybám a potřebám při řešení problémů inkluzívního vzdělávání, jak pokročit vpřed. Odborníci byli obeznámeni s kroky implementace inkluzívního vzdělávání v různých zemích, s obavami a očekáváními. Konference zdůraznila nutnost politického zájmu vlád a nutnost vytvářet podporu i v legislativních normách, pokud jde o organizaci inkluzívní vzdělávací sféry. Potvrdila zájem a soustředění na péči, pomoc a podporu lidem se specifickými potřebami a kladla důraz na ochranu lidských práv, zejména na ochranu práv dětí.

PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
Katedra věd o výchově Fakulty filozofické UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět