Konference na Fakultě filozofické připomněla důležitost interdisciplinarity

26. 10. 2015

Ve dnech 9. až 10. října 2015 se na půdě Univerzity Pardubice konala mezinárodní konference, uspořádaná katedrou cizích jazyků – „Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu“. Na programu měla vedle odborných přednášek také literární besedu spojenou s autorským čtením.

Již pošesté jsme mohli přivítat odborníky, letos dokonce z 11 zemí – z Německa, Rakouska, Španělska, Slovenska, Maďarska, Polska, Moldávie, Rumunska, Turecka, Běloruska a samozřejmě z České republiky, kteří na naší Alma mater představili své výzkumy. Po prezentacích se často rozvinula plodná diskuze, která pokračovala i mimo oficiální program.

Název konference – „Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu“ – tak dokazuje, že akademičtí pracovníci KCJ si uvědomili důležitost tohoto tématu, a to ne až v dnešní době, kdy evropské státy, a tím pádem i českou společnost čekají podstatné změny. 

Konferenci zahájil exkurz mediální manipulace

Diverzita témat byla daná názvem konference. Úvodní, strhující přednáška se zabývala manipulacemi v mediích. Wolfgang Kapust, trenér při ARD-ZDF-Medienakademie a dlouholetý redaktor pro politiku v rozhlase, přiblížil posluchačům, jakými prostředky je recipient klamán. Ve dvou následujících sekcích se prezentovalo a diskutovalo o tématech jako Böhmisches Kochbuch auch in deutscher Sprache herauszugeben … Obrozenecké kuchařské knihy v kontextu česko-německé kulturní výměny, Die Rolle des kulturellen Wissens im DaF-Unterricht, Transkulturelles in der deutsch- und französischsprachigen Literatur, Střední Evropa v malém: Kulturní fenomén Bukoviny, Kulturhauptstädte Europas, Ethnisch geprägtes Deutsch von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, Profesionalizace alžbětinské literární kultury a ustavení národní svébytnosti ve vztahu ke „konkurenčním“ kulturám.

V Pardubicích se sešla řada odborníků

Sledovali jsme výklady jak v češtině/slovenštině, tak i (převážně) v němčině, ale i v angličtině. Takto je konference koncipovaná již od svého založení v roce 2005 a přispívá tak k naplnění snah Evropského společenství o vícejazyčnost svých občanů.

Konference ukázala, jak je nezbytně důležité, aby se nejen ve filologii spojovaly pouze příbuzné obory, ale aby byly obory otevřené i pro vstupy z jiných vědeckých disciplín. Takové interdisciplinární pohledy inspirují a prohlubují vzájemné pochopení jednotlivých postojů.

Díky podpoře velvyslanectví Spolkové republiky Německa, Pardubického kraje, Magistrátu města Pardubice, Goethe-Institutu a jiným příznivcům bylo možné dát konferenci důstojný rámec. Univerzitě Pardubice a Fakultě filozofické patří poděkování za poskytnutí nových, reprezentativních prostorů a propagaci konference.

Konference se koná každé dva roky, a tak by Vás již nyní katedra cizích jazyků ráda pozvala na další odborné setkání v roce 2017.

PhDr. Bianca Benišková, Ph.D.
vedoucí Katedry cizích jazyků FF UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět