21. seminář mladých analytických chemiků v Pardubicích

5. 02. 2015

Koncem roku 1993 jsem v rámci poměrně intenzivní vědecké spolupráce s Národním ústavem pro chemii (Lublaň, Slovinsko) navštívil Dr. Božidara Ogorevce. Při častých setkáních jsme diskutovali i o studentech magisterských a doktorských programů a konstatovali jsme, že ne všichni jsou připraveni prezentovat výsledky svých výzkumů v angličtině, což je na mezinárodní úrovni nezbytné. Od diskuse nebylo daleko k realizaci; byla to vlastně doba zrození semináře YISAC, Young Investigators’ Seminar on Analytical Chemistry, který jsme v r. 1994 poprvé uspořádali v Lublani a pak v několika dalších letech střídavě v tomto hlavním městě Slovinska a ve Štýrském Hradci.

Brzy jsme zjistili, že naši spolupracující kolegové a přátelé z jiných institucí měli se svými studenty podobnou zkušenost, a tak jsme se nakonec dohodli na rozšíření okruhu účastníků s dalšími zeměmi, v nichž jsme měli navázanou vědeckou spolupráci. Nejprve s Českou republikou, posléze se Slovenskem, Itálií, Polskem, Bosnou a Hercegovinou, Chorvatskem, Srbskem a Kosovem. Dnes tedy YISAC zahrnuje poměrně značný počet zúčastněných institucí a vysokých škol. Doposud se seminář konal v Lublani, Štýrském Hradci, Benátkách, Pardubicích, Sarajevu, Záhřebu, Novém Sadu, Nové Gorici a Mariboru, organizátorem příštího setkání bude Univerzita v Lodži (Polsko). V pořadí již 21. ročník semináře YISAC se v loňském roce konal v Pardubicích pod záštitou Jeho Magnificence prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc., rektora Univerzity Pardubice, a firmy Metrohm Česká republika s.r.o.

Setkání jsou určena mladým výzkumníkům magisterského a doktorského studia a jejich hlavním cílem je motivovat a připravit mladé analytické chemiky na budoucí vystoupení při různých příležitostech, jako je například účast na mezinárodních sympoziích, prezentování vlastních výzkumných výsledků, návrhy výzkumných projektů atd. Aby uvedených cílů bylo dosaženo, vyznačují se konference YISAC několika specifickými vlastnostmi:

(a) prezentace výsledků se týká výzkumu v analytické chemii a příbuzných oborech;

(b) konference se účastní studenti magisterských a doktorských programů a jejich školitelé;

(c) jsou akceptovány pouze ústní prezentace;

(d) konference se dělí do jednotlivých sekcí a zkušenější studenti jim také předsedají;

(e) setkání má také své kulturní a sociální aspekty;

(f) účast na setkáních je podporována pořádajícími institucemi i sponzorskými firmami, což je obzvlášť ceněno.

YISAC 2014, který pořádala Katedra analytické chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, byl mimořádně úspěšnou akcí. Nehledě na skutečnost, že prezentace byly opět na velmi vysoké vědecké úrovni (srovnatelné s příspěvky na jiných prestižních mezinárodních konferencích), celá schůzka byla věnována milému příteli, vynikajícímu vědci a skvělému člověku Karlu Vytřasovi, který v roce konání semináře oslavil své 70. narozeniny. Profesor Vytřas byl prvním neslovinským a nerakouským partnerem podílejícím se na setkání YISAC, a díky jeho neúnavnému úsilí se Univerzita Pardubice stala institucí s nejvyšším počtem účastníků a doposud i oceňovaných vítězů všech seminářů. Za bezproblémový průběh semináře YISAC 2014 patří poděkování organizačnímu výboru v čele s Ing. Radovanem Metelkou, Ph.D.

Na letošním setkání bylo prezentováno 36 příspěvků z různých oblastí analytické chemie a příbuzných oborů studenty z České republiky (13), Slovinska (8), Srbska (7), Polska (3), Rakouska (2), Itálie (2) a Bosny a Hercegoviny (1), souhrny všech prezentací byly uveřejněny v tradiční Book of Abstracts. Sami studenti pak rozhodli o třech nejlepších přednáškách: první místo získala Serena Panighello (Ca'Foscari University of Venice) na téma „Application of Laser Ablation ICP-MS Depth Profiling Methods for the Study of Ancient Glass Artefacts“, druhé místo obsadil Daniel Kremr (Univerzita Pardubice) s příspěvkem „A Green Method for the Determination of Capsaicinoids from Chilli Peppers“ a stupně vítězů uzavřela Jasmina Zbiljić (University of Novi Sad) s přednáškou „Monitoring of H2O2 Content by MnO2 Modified Screen Printed Carbon Electrode During Photo-Fenton and Fenton Based Removal of Acetamiprid“. Vybrané příspěvky z konference byly také uveřejněny koncem roku ve zvláštním čísle odborného časopisu Chemické Listy [CHLSAC 108(S), s151-s204 (2014)] s hostujícím editorem Ing. Metelkou.

Prof. Dr. Kurt Kalcher, Institute for Chemistry – Analytical Chemistry, University of Graz
předseda Vědecké komise YISAC
(překlad anglického textu)


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět