Univerzitě se daří navazovat mezinárodní spolupráci v elektrotechnických oborech

30. 09. 2015

Dopravní fakultě Jana Pernera spolu s Fakultou elektrotechniky a informatiky se v posledních letech daří navazovat užší spolupráci s nejrůznějšími pracovišti elektrotechnických oborů po celém světě. Poslední takovou je úspěšné uzavření memoranda v Portugalsku na Polytechnic Institute of Bragança.

Elektrotechnické katedry z Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty elektrotechniky a informatiky dlouhodobě vytváří prostředí pro mezioborovou spolupráci podpořenou mezinárodními partnerskými smlouvami. Společnými tématy obou pracovišť jsou obnovitelné zdroje energie a jejich aplikace, systémy pro zabezpečení a řízení dopravy, senzorová technika nebo perspektivní aplikace navigačních, radiokomunikačních a radarových systémů.

Elektrotechnice se otevírají dveře nejen v Evropě, ale i v Africe a v Indonésii

V průběhu několika let sjednali zástupci elektrotechnických oborů memoranda o spolupráci s partnerskými pracovišti v Portugalsku, Chorvatsku, Indii a Jihoafrické republice. V přípravě je nyní smlouva s jednou z fakult nejvýznamnější univerzity Indonésie – University of Indonesia. Výběr zemí pro spolupráci a zaměření pracovišť není náhodné, je plně v souladu s možnostmi aplikací výsledků dlouhodobé spolupráce s významnými firmami v regionu i v rámci ČR.

Zatím poslední takovéto memorandum bylo uzavřeno a poté slavnostně předáno v červnu 2015 v Portugalsku na Polytechnic Institute of Bragança (IPB). Memoranda i smlouvy o spolupráci jsou zaměřeny na kooperaci ve vědecko-výzkumné činnosti, stáže vědeckých a akademických pracovníků a studentů doktorského studia a společnou publikační činnost. Stáže a činnosti pracovníků i studentů mezi všemi pracovišti pravidelně probíhají s podporou projektů všech zúčastněných univerzit a institucí. 

doc. Ing. Radovan Doleček, Ph.D.
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě DFJP
Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.
Katedra elektrotechniky FEI


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět