Profesorka japonské Matsumoto University vyzkoušela pardubické cyklostezky

30. 09. 2015

V září přijela do Pardubic a také na Univerzitu Pardubice profesorka Yoriko Masuyama z Matsumoto University. Zajímala se o řešení cyklodopravy nejen ve městě a v regionu, ale se svými průvodci z Fakulty ekonomicko-správní absolvovala dokonce cyklovýlet do Kuksu.

Prof. Yoriko Masuyama z Matsumoto University, která sídlí v japonské prefektuře Nagano, nás navštívila v rámci své výzkumné cesty ve dnech 11. až 16. září. Spolupráce mezi oběma univerzitami se datuje od roku 2007 a v roce 2008 byla podepsána i dohoda o spolupráci, přičemž nositelem tohoto vztahu na Univerzitě Pardubice je Fakulta ekonomicko-správní.

Fakulta ekonomicko-správní připravila pro návštěvu pestrý program

Prof. Yoriko Masuyama projevila zájem o zmapování řešení cykloturistiky a cyklodopravy v rámci města, regionu, ČR i EU. Velmi rádi jsme pro ni na Ústavu regionálních a bezpečnostních věd (ÚRBV) připravili adekvátní program, jenž zcela intenzivně a ve stylu „zažij na vlastní kůži“ začal cyklovýletem po stezce Labská na Kuks. Doprovod s odborným výkladem zajistil akademický pracovník URBV FES, Ing. Martin Maštálka, Ph.D., a naše absolventka oboru Regionální rozvoj, Ing. Renáta Hloušková, t. č. pracovník Krajského úřadu Pardubického kraje. Není od věci rovněž podotknout, že kvalitní kolo zapůjčila naší návštěvě Ing. Veronika Kovářová, rovněž absolventka oboru Regionální rozvoj, t. č. pracovnice rektorátu naší univerzity.

Došlo i na návštěvu hlavního města Prahy

Dalším obsahem programu byla návštěva Prahy, kde byla pozornost věnována jak přístupu soukromého, tak veřejného sektoru k řešení zkoumaného problému – navštívena byla specializovaná organizace Praha Bike, ale i pracoviště pražského magistrátu, konkrétně se naší návštěvě věnovala Mgr. Sylva Švihelová, specialista rozvoje cyklistické dopravy oddělení rozvoje a financování dopravy. Velkoměsta mají svá specifika – výhody i omezení – proto bylo vhodné ukázat přístupy k řešení cyklodopravy na úrovni kraje – jak jinak než Pardubického. Doprava je segment propojující území, takže při odborné konzultaci na Krajském úřadu Pardubického kraje s Ing. Irenou Lněničkovou, vedoucí oddělení sportu a cestovního ruchu, a Bc. Alexandrou Jetmarovou bylo krajské řešení provázáno s celorepublikovým i celoevropským včetně objasnění významné role Klubu českých turistů z hlediska systemizace cyklotras. Po tomto setkání už byla naše japonská kolegyně poměrně značně saturována relevantními informacemi, proto jsme zařadili diskuzní workshop na půdě univerzity, resp. Ústavu regionálních a bezpečnostních věd, jehož se zúčastnili i další kolegové z Fakulty ekonomicko-správní – zájemci o problematiku srovnání cyklodopravy v Japonsku a u nás, v ČR. 

Cyklostezky křížem krážem

Japonskou situaci v daném směru představila samozřejmě prof. Yoriko Masuyama. Ukázalo se, že její snaha pochopit evropské a české přístupy k rozvoji cykloturismu a cyklodopravy je racionální. Ve shodě jsme došli k závěru, že v této oblasti se máme čím pochlubit, protože dosud byl u nás udělán opravdu velký kus práce. Velmi trefně pak ve své prezentaci představil příklady – konkrétní logistické a technické detaily – pozitiva a negativa napříč evropskými zeměmi Ing. Martin Maštálka, Ph.D., pro něhož je cyklistika velkým koníčkem, takže se v jeho prezentaci snoubil ryzí amaterismus (v tom nejpozitivnějším a prapůvodním významu tohoto slova) s odborností regionalisty – urbanisty. Završením celého programu bylo pak představení současného stavu řešení cyklodopravy a jeho výhledu do nejbližší budoucnosti statutárního města Pardubic, a to náměstkyní primátora Ing. Helenou Dvořáčkovou, která neváhala přijet na univerzitu, aby tak po úvodním slově in natura (per pedes) provedla naši návštěvu Pardubicemi a ukázala významné prvky řešení cyklodopravy v našem městě.

Návštěva měla pochopitelně i svou společenskou dimenzi. Prof. Yoriko Masuyama byla přijata představitelkou vedení FES, proděkankou Ing. Michaelou Stříteskou, Ph.D. Při tomto setkání byl přítomen i bývalý rektor prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., který se s prof. Yoriko Masuyama osobně zná, a byl to právě on, kdo inicioval počátek spolupráce Fakulty ekonomicko-správní s japonskou univerzitou v Matsumoto.

Čas je však neúprosný. I krásné chvíle končí a přišel čas loučení

Pravda, zde jsme se v příznivém světle nepředstavili. Yoriko odjížděla vlakem z pardubického nádraží a jen těžko rozuměla našim slovům, že tak úplně nevíme, kterým vlakem pojede, protože jsou u různých vlaků různá zpoždění… s milým úsměvem přijímala naše sdělení a už se nevracela ke své odpovědi na naši dříve nezáměrně položenou otázku, zda v Japonsku jezdí kromě jejich „střely“ shinkanzen i regionální vlaky na vteřinu přesně. (A propos – je to pro ně samozřejmost. I regionální vlaky, které mohou být srovnatelné s našimi současnými regionálními vláčky, jezdí na vteřinu přesně.) 

Je pro nás potěšením, že jsme se jako hostitelé své role zhostili lépe než dobře, o čemž svědčí e-mail, z něhož si dovolím citovat:

Dear Ivana,

Words can never express my sincere appreciation …. I had such an unforgettable experience here. Thank you so much for your time, …., and most of all, extra effort for my visit….

Till then, Arigotou my friend!

Yoriko

(pozn. redakce: Arigotou znamená v japonštině díky)

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
vedoucí Ústavu regionálních a bezpečnostní věd FES


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět