Univerzita pořádá workshopy pro studenty i přednášky pro pedagogy

4. 03. 2015

Zlepšit postoj studentů k předmětům, jako je matematika a fyzika, nebo rozšířit znalosti a kompetence pedagogů. To je cíl, který si Univerzita Pardubice dala v popularizačním projektu Brána vědě/ní otevřená II. Díky němu pořádá již rok nejrůznější populárně-naučné, ale i odborné akce. Na konci února se jich sešlo hned několik najednou.

Nadchnout mládež pro vědu není jednoduché, ale univerzita si tuto činnost vzala za svou a průběžně pro studenty připravuje nejrůznější populárně-naučné akce ze všech oborů pěstovaných na jejích sedmi fakultách. Stačí si jen vybrat – workshopy, semináře, exkurze na odborná pracoviště fakult nebo přednášky a besedy. V týdnu od 23. února se podařilo zorganizovat hned čtyři akce najednou – exkurze na Fakultu elektrotechniky a informatiky a Fakultu chemicko-technologickou, Informaticko-ekonomické hrátky nebo další pokračování volného cyklu přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech.

Laboratoře otevřely dvě fakulty

Hned po jarních prázdninách čekalo na studenty Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné školy Pardubice zpestření jejich běžné výuky – mohli si prohlédnout své možná další budoucí působiště. Vyrazili totiž na exkurzi do odborných laboratoří Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI). „Tématem únorové exkurze byla problematika virtualizačních a cloudových technologií. Odborná exkurze s přednáškou studentům objasnila důvody vzniku, principy a jednotlivé typy virtualizace. Přednáška také vysvětlila návaznosti pojmů virtualizace a cloud computingu. V praktické části si pak studenti vytvořili virtuální prostředí, virtuální stroj a vyzkoušeli si činnosti související s virtualizací,“ popsala program exkurze Ing. Soňa Neradová, z Katedry softwarových technologií FEI.

Čtvrtek 26. února byl co do popularizace vědy velmi bohatý. Na dopoledne připravila Fakulta chemicko-technologická exkurze po svých odborných pracovištích. Téměř na sto studentů Střední průmyslové školy chemické se tak podívalo na pracoviště katedry biologických a biochemických věd, navštívilo katedru fyzikální chemie, katedru obecné a anorganické chemie a ústav organické chemie a technologie. Čekal na ně speciálně připravený program – nejdříve se zúčastnili přednášky, která jim přiblížila fakultu z několika pohledů, a následně rozděleni do skupin absolvovali prohlídku vybraných laboratoří.

Matematika ani statistika nuda nejsou

Přijít na chuť matematice se snažili studenti gymnázia v Pardubicích v Dašické ulici. S Informaticko-ekonomickými hrátkami za nimi dorazil Mgr. David Brebera, který působí na Fakultě ekonomicko-správní a na popularizačních akcích univerzity se podílí již několik let.

Aniž si to většina z nás plně uvědomuje, většina jevů, které každodenně pozorujeme, má větší či menší souvislost s matematikou a je tak možné takové jevy v jazyce matematiky zachytit a popsat. Cílem akce je ukázat studentům, že matematika není jen memorování vzorců a pravidel, ale může být a také je zároveň nástrojem pochopení okolního světa. Zároveň chci studentům ukázat, že z matematiky není nutno mít strach,“ popisuje svůj úkol Mgr. David Brebera. Studenti si tak pod jeho vedením vyzkoušeli řadu matematických rébusů i kvízů, dozvěděli se nějaké matematické zajímavosti a zhlédli i robota, který kreslí fraktály.

Ve čtvrtek odpoledne pak na univerzitě pokračoval oblíbený volný cyklus přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech. Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D., z Fakulty elektrotechniky a informatiky tentokrát účastníky seznámil se statistickým pohledem na měření v české a světové literatuře. Věnoval se problematice uchopení metrologických nejistot pomocí statistických metod – zejména regresních modelů.

K jejich demonstraci využil úlohy dohledané v beletrii. Přednášející připomněl například první pokusy o stanovení obvodu Země, propočítal jistou situaci z dobytí jižního pólu nebo okomentoval údajnou přesnost měření templářských rytířů. Při uvádění příkladů se opíral o knihy např. J. Verna, U. Eca, E. A. Poea, B. Werbera, H. Lincolna, I. Klímy a dalších autorů.

Projekt Brána vědě/ní otevřená II. (BRAVO II CZ.1.07/2.3.00/45.0013) se zaměřuje na popularizaci vědy a výzkumu. Formou kontaktních populárně-naučných zážitkových akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, kroužků, besed a dalších akcí chce Univerzita Pardubice aktivně zapojit mladou generaci do poznávání světa a ukázat jí i veřejnosti zábavnou a zajímavou formou svět moderní vědy a výzkumu a rovněž pěstované disciplíny zejména odborných pracovišť sedmi svých fakult. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více o popularizačních akcích univerzity se dočtete na projektovém webu http://projekty.upce.cz/bravo-ii.

Mgr. Zuzana Paulusová
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět