Fakulta elektrotechniky a informatiky letos organizovala tradiční setkání kateder automatizace

2. 12. 2015

Každý rok se potkávají pracovníci ústavů a kateder automatizace, kybernetiky a informatiky technologických fakult vysokých škol a univerzit z České a Slovenské republiky, aby společně diskutovali nad aktuálními otázkami oboru, navazovali spolupráci i hledali řešení. Nejinak tomu bylo i letos.

Organizace připadla tento rok na Katedru řízení procesů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Ta se rozhodla uspořádat v pořadí již 38. setkání nazvané Principia Cybernetica 2015 ve dnech 2. až 4. září 2015 v Kongres hotelu Jezerka na Seči. Sjelo se sem přes 40 zástupců z 16 pracovišť obou republik. Setkání si nenechali ujít například kolegové z Technické univerzity v Liberci, Vysokého učení technického v Brně i zástupci Žilinské univerzity v Žilině, Technické univerzity v Košiciach a dalších univerzit.

Za téměř čtyři desetiletí se tato akce stala místem, kde se zástupci jednotlivých pracovišť informují o novinkách souvisejících s výukou, vědou a výzkumem, navazují kontakty a prohlubují spolupráci. Účastníci se při diskuzích dotkli i takových témat, která trápí mnohá pracoviště. A sice nedostatečný počet studentů a malý zájem uchazečů o studium, zatímco firmy požadují podstatně větší počet absolventů, než mohou specializované katedry poskytnout.

Kromě odborných jednání bylo na programu také vystoupení zástupců z praxe a exkurze do elektrárny Chvaletice.

Více informací včetně seznamu zúčastněných pracovišť lze nalézt na stránkách konference.

Hostitelem i organizátorem příštího ročníku setkání Principia Cybernetica 2016 bude Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky.

Ing. Daniel Honc, Ph.D.
vedoucí Katedry řízení procesů FEI UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět