Sociální antropologové hovořili o jinakosti

28. 05. 2015

Ve středu 20. května bylo deštivo, ale to nijak nebránilo hostům ani organizátorům konference Sociocon, aby pod střechou Divadla 29 v Pardubicích společně vytvořili příjemnou atmosféru. Sociocon každoročně pořádá Katedra sociálních věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Studenti, vyučující a hosté zde prezentují a diskutují výsledky terénních výzkumů, projektů, závěrečných prací, filmů a publikací.

Letošní šestý ročník s podtitulem „Všichni jsme tu cizí“ byl specifický nejen rozšířením o prezentující ze dvou dalších kateder, ale především společným důrazem příspěvků na kontakt s podobou světa, která je jiná než ta naše, s níž se běžně setkáváme.

Sociocon zahájil vedoucí katedry doktor Michal Tošner. Po jeho úvodních slovech následoval bohatý dopolední blok. V něm jsme nahlédli do interetnických vztahů na Broumovsku či zhlédli film z prostředí romských osad na východním Slovensku. S blížícím se polednem přicházely studentské příspěvky s ekologickou tematikou. Ty se propojovaly s filmovými pohledy na vztah člověka a zvířete. Diskuse po všech příspěvcích byly živé a plné ohlasů.

Od islámu k sexualitě

Jednotícím prvkem prvního odpoledního bloku byl islám. Nejprve pohledem historika a dále skrze perspektivu religionisty. Na tyto prezentace plynule navázala přednáška, v níž se autor zamýšlel nad vztahem konfliktu a nenávisti. Podobně jako se letos konference Sociocon zpřístupnila dvěma dalším katedrám, bylo zřejmé, že se víc otevřela i veřejnosti. V publiku jsme tak mohli vidět nejen posluchače z jiných univerzit, nýbrž i návštěvníky z neakademické veřejnosti.

I během posledního konferenčního bloku, který začínal před pátou hodinou, byl sál plný posluchačů. Bylo by zbytečné ptát se, zdali to bylo díky skvělé atmosféře, která v Divadle 29 po celou dobu vládla, či kvůli obsahu samotných příspěvků. Prezentace se věnovaly sexualitě a BDSM (bondáž, disciplinace a sadomasochismus), tvoření znalostí o cizích kulturách na příkladu japonského šintó a kritickému pohledu na rozvojovou pomoc.

Celou akci zakončila afterparty v Klubu 29, která za doprovodu kapely Bon Swing pokračovala až do pozdních ranních hodin.

Bc. Adam Duffek
student oboru Sociální antropologie FF


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět