Mladí zdravotníci se sešli na vědecké konferenci

10. 07. 2015

V pondělí 23. března uspořádala Fakulta zdravotnických studií (FZS) již 12. studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů. Konference se konala v rámci udržitelnosti projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, „Zdravotnické studijní programy v inovaci“.

Konferenci zahájila proděkanka pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky Petra Mandysová MSN, Ph.D. Na konferenci bylo prezentováno šest prací studentů bakalářských studijních oborů a deset prací studentů magisterských studijních oborů. V průběhu konference přednesla Mgr. Dita Dušková, MBA, představitel vedení pro kvalitu z Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé Luže – Košumberk, přednášku s názvem Aktivizační program seniorů na lůžkovém oddělení v Hamzově léčebně.

Odborná komise, složená z akademických pracovníků FZS a odborníků ze zdravotnictví, zhodnotila výsledky připravovaných závěrečných prací studentů z hlediska jejich teoretického přehledu, provedeného výzkumu a významu práce pro profesní zaměření. Nedílnou součástí hodnocení byl i způsob prezentace studentů a schopnost reagovat na dotazy vztahující se k tématu prezentace.

Výsledky a nejlepší prezentace
Na závěr komise vybrala a ocenila tři nejlepší prezentace v kategorii bakalářských prací a tři v kategorii magisterských prací. Těsně před ukončením konference se uskutečnilo vyhlášení výsledků a předání věcných cen autorům těchto prezentací. V kategorii bakalářských prací 1. místo obsadila Lucie Petřinová s prezentací „Informační mapa péče pro ženu s fyziologickým šestinedělím“, na 2. místě skončil Lukáš Hubálek s prezentací „Objemová substituce u izolovaných zlomenin femuru a zlomenin pánve“ a 3. místo patřilo Lucii Tobiáškové s prezentací „Význam screeningu otoakustických emisí u novorozenců“.

V kategorii magisterských prací byly oceněny za 1. místo Bc. Tereza Červinková s prezentací „Nozokomiální nákazy - výskyt a prevence katétrových infekcí centrálního žilního řečiště“, za 2. místo Bc. Eva Vydrželová s prezentací „Vliv II. Světové války na život přeživších“ a za 3. místo „Bc. Eva Gorčíková s prezentací „Kvalita péče ve zdravotnickém zařízení následné péče“.

Závěrečné slovo pronesla proděkanka pro vnitřní záležitosti a vzdělávací činnost Mgr. Jana Škvrňáková, Ph.D. Studentky a student, kteří se umístili na 1. a 2. místě ve své kategorii, postoupili do celostátního kola.

Ing. Eva Kynclová
Fakulta zdravotnických studií UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět