V Pardubicích se konal první Termoanalytický seminář

14. 09. 2015

Odborná skupina termické analýzy při České společnosti chemické v tomto roce zorganizovala první „Termoanalytický seminář TAS 2015“, jenž se uskutečnil 18. června 2015 v areálu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Nad seminářem převzal záštitu rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Myšlenka uspořádat termoanalytický seminář vznikla v roce 2014 v rámci 66. chemického sjezdu v Ostravě, v jehož odborném programu byla již potřetí zařazena sekce termické analýzy. Vůbec poprvé se sekce s názvem „Termická analýza a kalorimetrie“ objevila v programu 62. Sjezdu asociací českých a slovenských chemických společností, který se konal v Pardubicích v roce 2010. Stala se tak historicky významnou, neboť se jednalo o první společné setkání termoanalytiků z Česka a Slovenska. Toto první setkání bylo symbolické pro Pardubice také tím, že termická analýza vždy měla a stále má na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice hluboké kořeny. Je tak logické, že také první termoanalytický seminář se uskutečnil právě v Pardubicích.

Pro úplnost je třeba doplnit, že také v rámci 64. Sjezdu asociací českých a slovenských chemických společností, který se uskutečnil v Olomouci v roce 2012, byla také v programu sjezdu zařazena teplozpytná sekce. Její účastníci si jistě vzpomenou také na netradiční závěr této sekce, která byla zakončena zpěvem teplozpytné hymny s názvem „Hořela lípa, hořela“.

Napoprvé hned čtyřicítka účastníků

Cílem termoanalytického semináře bylo umožnit především studentům, mladým i zkušeným vědcům výměnu poznatků a zkušeností s využíváním termoanalytických technik v různých oblastech výzkumu. Součástí semináře tak vedle přednášek byla také plakátová sdělení, která přispívají k prohloubení kontaktů a navázaní nové spolupráce mezi účastníky a tím samozřejmě k rozvíjení zájmu o termickou analýzu.

Letošního prvního ročníku se zúčastnilo 40 účastníků, přičemž účastníky konference přišel pozdravit rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. Po zahájení semináře následovala zvaná přednáška na téma „Kyslíková stechiometrie a termodynamické vlastnosti oxidů přechodných kovů“, kterou prezentoval prof. Dr. Ing. David Sedmidubský z Ústavu anorganické chemie Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze, který za přednášku obdržel certifikát Odborné skupiny termické analýzy. V rámci odborného programu bylo prezentováno celkem 16 plakátových sdělení a zaznělo 12 odborných přednášek. Texty nejen posterů, ale také přednášek byly vydány ve sborníku, který obsahuje 155 stran.

Mezi účastníky semináře nechyběli zástupci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, VŠB-TU V Ostravě, University Koblenz-Landau, Slovenské akademie věd, ÚJV a.s. Řež, Ústavu anorganické chemie AV ČR, Fakulty chemické technologie VŠCHT v Praze a samozřejmě studenti a pracovníci katedry fyzikální chemie a katedry anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Termická analýza nabízí stále prostor k výzkumu

Seminář byl odborným přínosem pro všechny účastníky, neboť umožnil vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností z oblasti termické analýzy a kalorimetrie a přispěl k zájmu o termickou analýzu. Poděkování za finanční podporu patří firmě NETZSCH-Gerätebau GmbH., a dále také firmě Specion, s.r.o., která zastupuje v ČR Setaram Instrumentation.

Podle zájmu účastníků je zřejmé, že metody termické analýzy poskytují dostatečný prostor pro výzkum nejrůznějších materiálů, popis v technologických procesech či studium sledovaných vlastností daných sloučenin, stejně tak využití těchto metod pro jejich hodnocení a aplikace, případně nové směry a trendy v uvedených oblastech.

Je potěšitelné, že mezi účastníky letošního ročníku konference bylo velmi silné zastoupení mladých vědeckých pracovníků a zejména studentů nejen doktorského studijního programu, ale také magisterského a bakalářského. To je samozřejmě pro organizační tým konference pozitivní.

Na tomto místě bych ráda vyjádřila poděkování všem, kteří se podíleli na organizování semináře, zejména studentům a kolegům z Katedry fyzikální chemie a Katedry anorganické technologie FChT Univerzity Pardubice, a také všem zájemcům o tuto problematiku, neboť bez aktivní účasti nás všech by to opravdu nebylo možné.

Organizátoři semináře věří, že druhý ročník termoanalytického semináře, který se uskuteční v roce 2017 v Ostravě, také přispěje k prohloubení kontaktů a spolupráci mezi zájemci o termickou analýzu. Všichni zájemci jsou zváni k aktivní účasti. 

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
Odborná skupina termické analýzy při ČSCH


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět