The Comenius Academic Club 2015: zástupci univerzity na konferenci v New Yorku

1. 07. 2015

Ve dnech 19.–21. 6. 2015 se v USA uskutečnila již třetí výroční konference americko-české vědecké společnosti The Comenius Academic Club (CAC), jež byla roku 2012 založena v New York City, NY, a sdružuje význačné osobnosti z oblasti přírodních a humanitních věd. Mezi řádné členy CAC patří též dva zástupci Univerzity Pardubice: prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., děkan Fakulty filozofické, a prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., z Fakulty chemicko-technologické. (Více informací o Klubu na comeniusacademicclub.org).

První konference CAC proběhla ve dnech 29.–30. 6. 2013 v New Yorku. Druhou konferenci hostila Univerzita Pardubice 13.–15. 6. 2014 (ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a za podpory Velvyslanectví USA v ČR a dalších institucí). Letošní setkání se odehrálo opět – stejně jako před dvěma lety – v Bohemian National Hall na manhattanské Upper East Side a zúčastnilo se ho též několik akademických pracovníků Univerzity Pardubice.

Konferenci otevřela výstava o J. A. Komenském
V pátek 19. června byl program konference zahájen vernisáží výstavy Education for All: The Legacy of J. A. Comenius to the World, kterou připravila dr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Při této příležitosti byla udělena významná ocenění – Komenského pamětní medaile prof. Zdeňku Davidovi, významnému historikovi působícímu ve Wilson Center (Washington, D.C.), prof. Vladu Šimkovi, proslulému gastroenterologovi (State University of New York, Brooklyn, NY), a madam Rochelle Hendricks, ministryni vysokého školství státu New Jersey. Vernisáž byla obohacena hudebním vystoupením Karla Rašky IV. a Magdaleny Raškové, vnoučat hlavního organizátora konference, předsedy The Comenius Academic Club prof. Karla Rašky, Jr., světoznámého imunologa a molekulárního virologa působícího v Saint Peter’s University Hospital a na Rutgers University, NJ.

Nejdříve se ke slovu dostaly humanitní vědy 
První jednací den konference (sobota 20. června) byl zahájen ing. Martinem Dvořákem, generálním konzulem České republiky v New Yorku, který účastníky konference srdečně přivítal v Národním domě a především hosty z Pardubic ujistil, že se o ně bude – coby bývalý primátor Hradce Králové – starat co nejlépe. Poté se ujal slova prof. Jaroslav Pánek, bývalý prorektor UK Praha a místopředseda AV ČR, doctor honoris causa Univerzity Pardubice, který spolu s prof. Petrem Vorlem, děkanem FF UPa, předal prof. Zdeňku Davidovi ocenění spojené s čestným členstvím ve Sdružení historiků České republiky. 

Samotné jednání v první sobotní sekci nazvané Legacy of the Czech Reformation – ve vztahu k aktuálnímu šestistému výročí smrti mistra Jana Husa – zahájil dr. Ivo Říha, vedoucí katedry literární kultury a slavistiky FF UPa, úvahou o významu české reformační tradice pro nedávnou minulost a současnost (o linii vedoucí od Jana Husa přes Tomáše Garrigue Masaryka až k Václavu Havlovi). Následovaly referáty prof. Zdeňka Davida (Perennial Hus: Interpretation from the Protestant Reformation through the Enlightenment), prof. Petra Vorla (Importance of the Bohemian Reformation for the Political Culture of Central Europe During the 15th–17th centuries), prof. Jaroslava Pánka (The Bohemian Reformation and the Metamorphoses of Czech Culture) a prof. Karla Rýdla, prorektora Univerzity Pardubice a člena katedry věd o výchově FF UPa (To the Heritage of Comenius in the U.S.A.).

Diskutovalo se o vzdělávacích systémech a trendech v hodnocení vědy
Odpolední sekce moderovaná dr. Markétou Pánkovou byla věnována problematice vzdělávacích systémů (Current Issues in Educational Systems). Zazněly příspěvky doc. Tomáše Kaspera z Technické univerzity v Liberci (Educational System in the Czech Republic: History and Challenges), prof. J. Barron Boyda z Rhodes College, Memphis, TN (Liberal Arts and Challenges of American Higher Education), madam Rochelle Hendricks (System of Public Education in the State of New Jersey), dr. Ilony Ďatko z katedry věd o výchově FF UPa (American High School Systems in Views of Czech Pedagogues) a doc. Slavoje Czesaného z Vysoké školy ekonomické v Praze (The Czech Republic’s International Standing in Education). 

Po krátké pauze následoval ještě jeden důležitý bod sobotního programu: prof. Jiří Málek z pozice místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace přednesl zevrubnou analýzu s názvem One Year Experience with the New System of Evaluation of the Czech Science. Tato přednáška posléze plynule přešla v mnohohlasou rozpravu o aktuálních podobách a trendech v hodnocení české vědy. Výrazným diskutérem byl především jeden z nejvýznamnějších hostů celé konference: prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky.

Na závěr prvního jednacího dne pozvali organizátoři konference všechny účastníky a další hosty na společnou večeři v Nino´s Restaurant na First Avenue, nedaleko Bohemian National Hall.

Neděle patřila přírodním vědám
Oproti sobotě, jejíž odborné sekce byly věnovány humanitním vědám, patřila neděle 21. června chemii, biologii a medicíně. V bloku souhrnně nazvaném The Impact of Chemistry on Modern Society vystoupilo několik osobností, jež ve svých oborech představují absolutní špičku, a to zdaleka nejen v českém měřítku. Jednání zahájil úvodními poznámkami prof. Karel Raška, Jr. Poté následovaly referáty prof. Jána Vilčeka z New York University Medical Center, NY (Treatment of Autoimmune Disease with TNF Inhibitors: From Modest Beginnings to Unforeseen Successes), dr. Marcely Krečmerové z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (Nucleotide Analogs as Life Saving Drugs), doc. Jana Konvalinky z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (Looking for Achilles Heel of a Virus: Inhibitors of HIV Protease as Antiviral Drugs and Research Tools), prof. Libora Grubhoffera, rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Biological Chemistry of Vectors and Pathogens), prof. Jiřího Drahoše (Fractal and Chaotic Hydrodynamics of Mutiphase Reactors) a prof. Jiřího Málka (Challenges in Amorphous Chalcogenide Materials Research). 

Po závěrečné diskusi se se všemi řečníky a dalšími hosty rozloučil prof. Karel Raška, Jr., který tak symbolicky předal štafetu opět do České republiky. Hostitelem další, v pořadí již čtvrté výroční konference The Comenius Academic Club bude v létě roku 2016 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zástupci Univerzity Pardubice tam jistě nebudou chybět.

PhDr. Ivo Říha, Ph.D.
Katedra literární kultury a slavistiky FF UPa


Přišlo vám to zajímavé? Dejte o tom vědět